HomeNieuwsEconomie‘Aanpak scheefwonen Donner is een illusie’

‘Aanpak scheefwonen Donner is een illusie’

Scheefwonen-huis

Minister Donner (Wonen) probeert nog dit jaar een wetswijziging door te voeren die het mogelijk maakt om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken. Donner reageert hiermee op eerdere berichten dat de aanpak van scheefwonen niet voor juli 2012 mogelijk zou zijn. Scheefwoners zijn mensen van wie het inkomen te hoog is in vergelijking met de huur van hun sociale huurwoning.

De Stadspartij stelt zich op het standpunt dat scheefwonen, uitgaande van de gedachte dat sociale woningbouw bestemd zijn voor de doelgroep, nooit de bedoeling mag zijn geweest. “Het gaat erom dat mensen met een laag inkomen in een goede woning kunnen wonen,” zegt Bert Meulenberg (foto rechts). Sociale huurwoningen zijn gebouwd met subsidie van de rijksoverheid. Het zogenaamde scheef wonen aanpakken in een tijd dat de woningmarkt compleet op slot zit is in de ogen van de Stadspartij een onrealistische maatregel. “Er moeten dan voor deze  scheefwoners wel afdoende mogelijkheden zijn, om een bij hun inkomen passende, andere woning te betrekken.”

Het laatste jaar zijn er in de woningmarkt diverse regels in het leven geroepen met de bedoeling de huurmarkt op te delen in prijsklassen. Europese regelgeving bepaalt dat woningcorporaties maar 10% van hun sociale huurwoningen mogen toewijzen aan gezinnen met een gezamenlijk inkomen boven de 33.600 euro. De gedachte achter deze maatregel is om sociale huurwoningen te laten bewonen door de mensen met een minimum inkomen. “Het gevolg is wel dat in wijken met veel sociale huurwoningen het risico kan ontstaan dat er verpaupering of getto vorming in deze wijken ontstaat.” De Stadspartij heeft dan ook het standpunt dat scheefwonen de sociale cohesie in een wijk kan bevorderen. “Dit is uiteraard geen Wet van Meden en Persen, want er zijn ook voorbeelden van wijken waar het wel goed gaat.” Voormalig minsister Vogelaar heeft in het verleden getracht om in 40 wijken, waar verpaupering verregaand was opgetreden, door extra investeringen structureel te verbeteren. Het nieuwe kabinet heeft deze extra investeringen inmiddels stop gezet.

bertmeulenberg1Minister Donner wil, om het aanpakken van scheefwonen mogelijk te maken, een wetwijziging doorvoeren. Ieder gezin met een gezamenlijk inkomen van meer dan 43.000 euro krijgt een extra huurverhoging van 5% boven de reguliere jaarlijkse huurverhoging. “De betreffende bewoners krijgen dan wel de kans om hun huurwoning tegen een redelijke prijs te kopen,” zegt Meulenberg. “En hier schuilt nu net de adder onder het gras. De huurders die geconfronteerd worden met deze maatregel kunnen in de regel niet of zeer moeizaam verhuizen naar een huurwoning die past bij hun inkomen. De huurmarkt zit ook voor het duurdere segment op slot. En de vooruitzichten zijn er naar dat dit op korte termijn niet veranderd. Ook het kopen van het bewuste huis zal een moeilijke zaak worden, starters met een modaal inkomen krijgen nog een hypotheek van rond de 140.000 euro. Voor dit bedrag is het praktisch onmogelijk om in het bezit te komen van een koopwoning. Zonder een behoorlijk eigen vermogen kan je het dan dus wel vergeten.”

De maatregel van de hypotheeklimitering komt van de minister van financien Jan-Kees de Jager.  “Onder starters zijn  veel bewoners van sociale huurwoningen die graag in aanmerking komen om deze huurwoning te kopen. Door bovengenoemde maatregelen komen zij niet aan bod en blijven zij in de huurwoning wonen. De door minister Donner voorgestelde maatregel komt voor de Stadspartij, zeker gezien het vastzitten van de huurmarkt, over als een middel om de financiële positie van woningcorporaties een opwaardering te geven.

Het oplossen van het probleem scheefwonen is in onze ogen op deze wijze een illusie. Zonder garantstelling dat het wonen in deze wijken verschillend is zoals koop  en huur in verschillende prijsstelling is de Stadspartij tegen de aanpak van het scheefwonen louter als lastenverhoging.

Reageer op dit artikel

Economie artikelen