HomeNieuwsVerkeer en VervoerAanleg kruispunten N244 bij aansluiting A7

Aanleg kruispunten N244 bij aansluiting A7

rotondes244
De provincie Noord-Holland is in juni 2014 gestart met het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid van de provinciale weg N244.

De vernieuwing is noodzakelijk door de natuurlijke groei van het verkeer en de nieuwe ontwikkelingen in de regio. De komende maanden vindt de aanleg plaats van de definitieve kruispunten op de N244 die aansluiten op de A7. De werkzaamheden aan de kruispunten op de N244 zijn eind december 2014 gereed. 

De provincie legt regelmatig rotondes aan om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Op de N244 bij de A7 vormen we nu de rotondes om in kruispunten. Waarom doet de provincie dit? De vernieuwing van de N244 is gericht op de toekomst, waarbij het verkeer op de A7 en N244 verder zal toenemen. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat rotondes goed werken bij kruisingen waarop het aanbod van verkeer op de zijwegen lager is dan op de hoofdweg (N244) en waarbij de verkeersintensiteiten niet te hoog is. Op kruisingen waarbij er een groot verkeersaanbod aanwezig is vanuit de hoofdwegen en ook vanuit de zijwegen is met behulp van een verkeersregelinstallatie de toevoer van het verkeer beter te reguleren. Op rotondes is dit veel moelijker.

De verkeersregelinstallatie bestaat uit verkeerslichten, verkeerslussen in het wegdek en camera’s. De verkeerslussen in het wegdek registeren de voertuigen op de vier aansluitingen op het kruispunt. Zodra het aantal auto’s toeneemt en de kans op file ontstaat, kan de verkeersregelinstallatie dit bijsturen, door bijvoorbeeld de ene aansluiting langer groen te geven. Tevens maken de camera’s, verbonden met de verkeerscentrale in Hoofddorp, het mogelijk om bij calamiteiten passende maatregelen te treffen.

Om bovenstaande redenen kiest de provincie voor de aanleg van kruispunten met verkeersregelinstallatie  bij beide aansluitingen met de A7 kruispunten.

Binnenkort volgt meer informatie over de planning van de werkzaamheden en de omleidingsroutes.

Verkeer en Vervoer artikelen