HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAankoop Plantsoenstraat 36 en sloop opstallen bij de “Schapenmarkt”

Aankoop Plantsoenstraat 36 en sloop opstallen bij de “Schapenmarkt”

Foto Stadspartij-BPP


De gemeente is eigenaar van de locaties aan de Nieuwstraat en Plantsoenstraat die onderdeel uitmaken van het projectgebied Schapenmarkt op één locatie na. Dat is het pand gelegen aan de Plantsoenstraat 36. In de minnelijke overleggen die zijn opgestart met de eigenaar van de locatie Plantsoenstraat 36 (waarop ook een gemeentelijk voorkeursrecht is gevestigd), zijn partijen half december tot overeenstemming gekomen over de mogelijke gemeentelijke verwerving. De raad wordt om een verwervingskrediet gevraagd.

Op 22 december 2022 is de Visie Binnenstad vastgesteld met daarbij het besluit van de Raad over het ontwikkelen van woningbouw en voorzieningen rondom de Schapenmarkt en is vooruitlopend op het openen van een grondexploitatie hiervoor een voorbereidingskrediet verstrekt.

De tot gemeentelijk bezit behorende locatie aan de Nieuwstraat 107 is bij recente controle aangemerkt als onveilig in verband met brandgevaar. Daarom moet het pand dat in gebruik was als opslag van marktkramen snel worden gesloopt. De locatie is onderdeel van het project voor de herontwikkeling van de Schapenmarkt, passend bij de Visie op de Binnenstad.

Kaalslag door sloop is onwenselijk in de binnenstad. Maar door de ligging bij het huidige parkeerterrein Schapenmarkt kan de locatie voorlopig een waardevolle aanvulling zijn op het huidige parkeerterrein, totdat definitief de transformatie van de Schapenmarkt zal worden uitgevoerd. Het aanliggende leegstaande pand Plantsoenstraat 42 verkeert in slechte staat en is ook onderdeel van de herontwikkeling Schapenmarkt.

Ter voorkoming van een onveilige situatie en door de hiervoor genoemde verwerving kunnen Plantsoenstraat 36 en 42 mee in de voorgenomen sloop en onderdeel worden van het parkeerterrein. Voor de sloop en de inrichting voor het tijdelijk gebruik tot herontwikkeling wordt een aanvullende kredietaanvraag gedaan.

Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadscommissie van donderdag 18 januari 2024

Ruimtelijke Ordening artikelen