HomeNieuwsMilieu6 miljoen voor ontwikkeling groen onderwijs

6 miljoen voor ontwikkeling groen onderwijs


Onderwijs en bedrijfsleven gaan nauwer samenwerken voor meer kennisuitwisseling. Dat staat in de Ontwikkelagenda Onderwijs die woensdag 26 oktober is ondertekend door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en vertegenwoordigers uit de sector.
De aansluiting van het groene onderwijs op arbeidsmarkt wordt verbeterd door het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de behoefte van de groene sector. Zo worden nieuwe technieken direct in de opleidingen geïntegreerd, zodat studenten vertrouwd raken met de innovaties in het bedrijfsleven.

De innovatiekracht van de groene sector moet verder worden vergroot door samenwerking met andere disciplines, zoals ICT en techniek. Bijvoorbeeld de toepassing van drones en het gebruik van satellietbeelden. Dit levert niet alleen innovatie op, maar ook beroepen die nu nog niet bestaan.

Vergroening metropool

Ook op regionaal niveau gaan de instellingen en het bedrijfsleven intensiever samenwerken. Zo werken de aoc’s in de randstad aan een onderwijscluster voor vergroening van de metropool.

Voor de opstartfase van de Ontwikkelagenda stellen de partners gezamenlijk €6 miljoen beschikbaar. Verder zetten de partners zich in om structureel meer investeringen binnen te halen. Volgens de partijen moet een bedrag gezocht worden van circa €40 miljoen.

Milieu artikelen