HomeNieuwsVerkeer en Vervoer539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

A7afrtipendHA
Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er 539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.
Met het zetten van een handtekening onder een bestuursovereenkomst hebben de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en van Veldhoven (Milieu en Wonen) en de betrokken bestuurders uit de regio, waaronder wethouder Eveline Tijmstra, de afspraken over het mobiliteitspakket bezegeld. Het Rijk trekt 366 miljoen euro uit en de regio 173 miljoen euro.
 
Wethouder Eveline Tijmstra: “Veel Purmerenders reizen dagelijks naar Amsterdam en we merken dat het heel druk is in onze regio op de weg en in het openbaar vervoer tijdens spitstijden. Met de komst van extra woningen zal het in de toekomst alleen maar drukker worden. Het is daarom belangrijk dat de infrastructuur meegroeit en we investeren in de wegen en het openbaar vervoer.”
Maatregelen
Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit de volgende maatregelen:
  • Extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn, het aanpassen van knooppunt Zaandam en het openstellen van de beide reserve rijstroken in de Coentunnel;
  • Faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoer-knooppunten in Purmerend, Zaanstad en Hoorn.
  • Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door het volledig maken van aansluiting 3;
  • Verbeteren van de doorstroming N516 (Thorbeckeweg) in Zaandam Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan;
  • Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn;
  • Stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor duizenden nieuwe woningen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.
Vervolg
Alle maatregelen zijn opgenomen in een ontwerp structuurvisie, die al ter inzage heeft gelegen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nota van antwoord en het definitief maken van de structuurvisie. Na vaststelling van de structuurvisie, naar verwachting eind dit jaar, worden de maatregelen verder uitgewerkt in de volgende fase van het project, zijnde de planuitwerking ‘A7-A8 Amsterdam-Hoorn’. Te zijner tijd wordt hiervoor o.a. een ontwerp-Tracébesluit en een Tracébesluit genomen. Naar aanleiding hiervan zal duidelijk worden wanneer welke maatregelen genomen kunnen worden.
Betrokken partijen
In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland, Koggenland en Edam-Volendam samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn.

foto Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen