HomeNieuwsPartij Nieuws2012 was toch een redelijk jaar voor Purmerend

2012 was toch een redelijk jaar voor Purmerend

marioduurzaam
De Stadspartij is van mening dat ondanks de economische omstandigheden, zeker  voor Purmerend een redelijk jaar is te noemen. Ook dit jaar heeft de Stadspartij zich vooral ingezet voor schoon heel en VEILIG en het leggen van een direct contact met de burgers door middel van onder andere wijklunches. De Stadspartij zal ook in 2013 de wijken blijven bezoeken om de gesprekken aan te gaan en verbeteringen daar waar mogelijk samen met u uit te voeren.

De economische crisis maakt veel zaken die de Stadspartij voor Purmerend zou willen realiseren heel moeilijk.
De leden van de Stadspartij zetten zich met hart en ziel in voor de bewoners van Purmerend. Purmerend moet echt een stad zijn waar het goed leven en werken is. Purmerend hoeft geen grijze muis te zijn. Purmerend is een stad van ons allemaal. Dat zal inhouden dat de bewoners ondernemers en instellingen samen er iets van moeten maken. Zoals steeds meer zal blijken is het niet mogelijk om de verantwoording alleen neer te leggen bij de overheid. Nee het zal echt samenwerken tussen burgers en stadsbestuur moeten zijn om zaken die er toe doen te kunnen realiseren.

De woonomgeving is in het afgelopen jaar redelijk bij gehouden. Door bezuinigingen is het thans niet mogelijk om alles te doen om tot een hoger niveau te komen. Door efficiënt werken en samenwerken met de bewoners kan volgens de Stadspartij meer mogelijk zijn. De wijkkerngroepen kunnen deze taak van participatie goed sturen. Niet als verlengstuk van de gemeente, maar als ondersteuning van en door bewoners.

Wat het milieu betreft is gekozen voor duurzaamheid. Door aanpak van het warmteverlies van de Stadsverwarming is het mogelijk om het verlies sterk te verminderen. Mede door het bouwen van een biomassa warmtecentrale is het mogelijk duurzamer en goedkoper te produceren.  Dit alles geeft voor de Stadsverwarming een betere toekomst. In 2012 heeft het college ondersteuning gegeven aan projecten om bewoners de kans te geven en de mogelijkheid te bieden om samen met de Vereniging Eigen Huis bewoners te laten inschrijven op groene stroom en daardoor de aanbieders de kans te beiden daar goedkoop op in te kunnen schrijven.
Tevens werkt het college mee aan het project zonnepanelen op daken van niet woningen waarbij mensen via de veiling zonnepanelen kunnen kopen voor op hun eigen woning of welke elders worden aangebracht op niet woningen.

Op het gebied van veiligheid is in Purmerend duidelijk geworden dat 2012 het jaar is geweest dat crimineel gedrag op straat niet meer wordt geaccepteerd en dat de gemeente dit in samenwerking met de politie hard heeft aangepakt.  Vele criminele jongeren zijn hiervoor opgepakt.
In 2012 heeft het college de aanpak verscherpt door het werken met project X . Het idee is afkomstig van de aanpak volgens de top 600 in Amsterdam. Criminele jeugd wordt constant in de gaten gehouden en gecontroleerd of het goed gaat. Zo niet dan worden er maatregelen genomen. Wat de Stadspartij betreft gaat dit project in 2013 echt zijn vruchten afwerpen.
In 2012 is het live uitkijken van de beveiligingscamera’s een feit.  Nu rest nog de invoering van mobiele camera’s in de omgeving waar extreme overlast of criminaliteit overheersen. Het team buurttoezicht is bij de overlastveroorzakers in de wijken nu aan zet.
Wie niet wilde luisteren heeft het eerste proces verbaal mogen ontvangen.

De Melkwegbrug is een feit. Of de brug nu mooi of niet mooi is, dat is aan een ieder te bepalen. De Stadspartij vond de brug te duur en te ambitieus en was tegen de bouw van deze brug. Nu de brug er wel is gekomen zijn  de meningen nog steeds verdeeld. Het huidige college heeft het in ieder geval moeten uitvoeren en dat is goed gegaan. Purmerend heeft er in ieder geval een brug bij gekregen die genoeg gesprekstof heeft doen geven. Nu kijken of de brug ook nog een heus sportevenement gaat opleveren..

Op sportgebied gaat het goed. De Stadspartij vind wel dat het nog beter kan. Daarom zal de Stadspartij zich er hard voor blijven maken dat de stichting Spurd meer de vrijheid van handelen zal  krijgen om beslissingen te nemen die goed zijn voor de sport.
De beslissing om te komen tot het bouwen van een multifunctionele sporthal is genomen. De Stadspartij heeft hier van harte aan de beslissing bijgedragen. Nu is het college druk doende om met een goed onderbouwd voorstel te komen om de hal ook te gaan bouwen.
Het bedrijfsleven van Purmerend zal hier een  wat de stadspartij betreft  een belangrijke functie in kunnen krijgen.

De Stadspartij wil de maatschappelijke organisaties in Purmerend bedanken voor hun inzet en het actieve meedenken om te komen tot 1,2 miljoen bezuiniging op subsidies. Het is niet gemakkelijk gebleken maar wel noodzakelijk. Op deze manier konden de organisaties zelf sturing houden op de mogelijkheid waar wel en niet op kon worden bezuinigd.

Er zijn nog veel meer zaken groot of klein op te noemen die het afgelopen jaar hebben gespeeld. Op deze website kunt u de actuele berichtgeving ook in 2013 blijven volgen.
De leden van de Stadspartij staan ook in 2013 weer klaar om uw belangen te behartigen.

 

Partijnieuws artikelen