Milieu
Home Nieuws Milieu 1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

PolderHA
Waterloop foto Stadspartij

Het is niet alleen mooi wandelen of fietsen langs oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen: ze hebben ook een belangrijke functie voor de planten en dieren die er leven. De provincie Noord-Holland reserveert daarom 1 miljoen euro voor nieuwe initiatieven.
Zo kunnen er natuurvriendelijke oevers, faunapassages en vispassages worden aangelegd op plekken waar de provincie werkzaamheden aan de oevers uitvoert. “Via de oevers kunnen we natuurgebieden verbinden, of nieuwe natuur langs de kanalen creëren. Daarmee vergroten we de biodiversiteit, en versterken we de Noord-Hollandse natuur”, aldus Cees Loggen (gedeputeerde Water).
Meer en diverse natuur
Ook voor kleine waterdiertjes, libellen en vlinders zijn natuurvriendelijke oevers goed nieuws. Er leven veel insecten, planten en dieren in het ondiepe water dat langs de vaak diepe kanalen ligt. Tussen de oever- en waterplanten kunnen vissen paaien, opgroeien, schuilen en voedsel vinden.
Ook weidevogels en hun jongen vinden er hun voedsel. Vanaf het land kunnen zij makkelijker de glooiende oevers af naar het water. Langs natuurvriendelijke oevers ontstaat zo een nieuwe cirkel van leven. Fauna- en vispassages (tunnels die wateren met elkaar verbinden) vergroten vervolgens het leefgebied van vissen, kleine zoogdieren en amfibieën. En als de natuur in evenwicht is, heeft dit een positief effect op de ecologische waterkwaliteit. Zo draagt de provincie bij aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Werkzaamheden combineren
De provincie combineert de nieuwe plannen voor natuurvriendelijke oevers, fauna- en vispassages zoveel mogelijk met ander werk aan de vaarwegen, zoals bagger- en snoeiwerkzaamheden. Dit bespaart tijd en geld. Provinciale Staten nemen begin oktober een besluit over de plannen.

Milieu artikelen

Burgers gevraagd om kwaliteit kleine wateren te meten

Natuur & Milieu roept samen met de andere partijen jong en oud op om op www.vangdewatermonsters.nl een meetkit te bestellen en wateronderzoek te doen...

Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit

Nieuwe campagne MEER BOMEN NU van start. Heel Nederland kan meedoen. Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda slaan de handen ineen om...

Groene initiatieven in Noord-Holland gezocht

Netwerkplatform Groen Kapitaal is op zoek naar groene initiatieven die de biodiversiteit in Noord-Holland vergroten. Initiatiefnemers kunnen zich nu aanmelden voor de Gouden Roerdomp 2020...

1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

Het is niet alleen mooi wandelen of fietsen langs oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen: ze hebben ook een belangrijke functie voor de...

Op weg naar aardgasvrij wonen

Hoewel men het belang inziet van het tegengaan van klimaatverandering door de overstap op groene energiebronnen (76% vindt dit in enige mate belangrijk), vertaalt...

Ingrijpende wijziging afval inzamelen voorlopig geparkeerd

In een memo aan de gemeenteraad, laat wethouder Van Meekeren weten dat het op korte termijn invoeren van een ingrijpende manier van afval inzamelen...

Rekenkamer: ‘Aardgasvrije wijken, te hoge verwachtingen gewekt’

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om...

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

Houtsnippers foto Stadspartij Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over...