HomeNieuwsMilieu1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

PolderHA
Waterloop foto Stadspartij
Het is niet alleen mooi wandelen of fietsen langs oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen: ze hebben ook een belangrijke functie voor de planten en dieren die er leven. De provincie Noord-Holland reserveert daarom 1 miljoen euro voor nieuwe initiatieven.
Zo kunnen er natuurvriendelijke oevers, faunapassages en vispassages worden aangelegd op plekken waar de provincie werkzaamheden aan de oevers uitvoert. “Via de oevers kunnen we natuurgebieden verbinden, of nieuwe natuur langs de kanalen creëren. Daarmee vergroten we de biodiversiteit, en versterken we de Noord-Hollandse natuur”, aldus Cees Loggen (gedeputeerde Water).
Meer en diverse natuur
Ook voor kleine waterdiertjes, libellen en vlinders zijn natuurvriendelijke oevers goed nieuws. Er leven veel insecten, planten en dieren in het ondiepe water dat langs de vaak diepe kanalen ligt. Tussen de oever- en waterplanten kunnen vissen paaien, opgroeien, schuilen en voedsel vinden.
Ook weidevogels en hun jongen vinden er hun voedsel. Vanaf het land kunnen zij makkelijker de glooiende oevers af naar het water. Langs natuurvriendelijke oevers ontstaat zo een nieuwe cirkel van leven. Fauna- en vispassages (tunnels die wateren met elkaar verbinden) vergroten vervolgens het leefgebied van vissen, kleine zoogdieren en amfibieën. En als de natuur in evenwicht is, heeft dit een positief effect op de ecologische waterkwaliteit. Zo draagt de provincie bij aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Werkzaamheden combineren
De provincie combineert de nieuwe plannen voor natuurvriendelijke oevers, fauna- en vispassages zoveel mogelijk met ander werk aan de vaarwegen, zoals bagger- en snoeiwerkzaamheden. Dit bespaart tijd en geld. Provinciale Staten nemen begin oktober een besluit over de plannen.

Milieu artikelen