HomeNieuwsEconomieZware industrie niet op Baanstee Noord

Zware industrie niet op Baanstee Noord

bedrijventerrein.jpg

Vanwege de aangescherpte eisen voor de luchtkwaliteit op bedrijventerreinen, heeft de gemeenteraad besloten om aanvullend onderzoek laten doen naar het toekomstige bedrijventerrein Baanstee Noord. Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud heeft in de afgelopen maanden dat nadere onderzoek verricht en daarover onlangs rapport uitgebracht.

Het onderzoek leidt tot een lijst van  zes bedrijfsactiviteiten die niet worden toegestaan op het toekomstige bedrijventerrein en in het bestemmingsplan daarom worden uitgesloten. Het college van B&W concludeert ook dat het vestigen van zeer hinderlijke bedrijfsactiviteiten niet past bij het karakter van het bedrijvenpark. Zware industrie  en grote lawaaimakers zijn ongewenst en worden niet toegelaten op het bedrijventerrein.

Het gaat daarbij onder meer om groothandels in ertsen en mineralen, granen of meelsoorten, steenkool en afvalverwerkingsbedrijven, vuilstortplaatsen en composteerbedrijven. Ook laad-, los- en overslagbedrijven die zich bezighouden met het vervoer van ertsen, steenkool, granen of meelsoorten via de binnenvaart, mogen zich in de toekomst niet in de Baanstee Noord gaan vestigen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de uitkomsten van het onderzoek, zal de ‘zwarte lijst’ van luchtvervuilende bedrijven toegevoegd worden aan het bestemmingsplan. De Stadspartij is voorstander van de komst van meer bedrijvigheid in Purmerend en omgeving, mits dit op een juiste wijze wordt gerealiseerd. Het zal een bijdrage leveren aan het terugdringen van de grote stroom forenzen is de verwachting.

Economie artikelen