HomeNieuwsMilieu‘Zeker doorgaan met plastic scheiden’

‘Zeker doorgaan met plastic scheiden’

PlastikcontainersHA
Opnieuw ophef over het scheiden van plastic. NOS en andere media berichtten dat volgens onderzoek van het CPB plastic afval, dat in heel Nederland gescheiden wordt ingezameld, van zo’n slechte kwaliteit is dat veel ervan niet hergebruikt kan worden en dus alsnog wordt verbrand.

Hoe zit dat in Purmerend? We (Purmerend.nl) bellen opnieuw met Ellen Hermens van Uitvoering.

Ellen, we spreken elkaar regelmatig!
Klopt. In juli was er ophef vanwege plastic afval in grijze zakken. Dit zou toch verbrand worden. In Purmerend is dat niet het geval. Nu is er dit onderzoek. Het is goed dat er zo veel onderzoek wordt gedaan naar afval scheiden en de effecten ervan, het maakt duidelijk waar de beperkingen zitten, vooral in de verwerking van het plastic. Helaas levert dat soms wel tegenstrijdige uitkomsten op.
Want afval scheiden heeft wel degelijk zin?
Zeker. 80% van het ingezamelde plastic wordt opnieuw gebruikt. Een belangrijk deel wordt direct als nieuwe grondstof gebruikt. Een ander deel is moeilijker te recyclen. Doordat mensen steeds beter worden in het scheiden van afval, wordt de hoeveelheid gescheiden afval steeds groter. Dat is positief, dit afval wordt tenslotte niet verbrand. De uitdagingen liggen in het goed sorteren en verwerken van het gescheiden afval zodat het hergebruik hoog blijft. Daar zitten nog wel wat technische uitdagingen voor de verwerkingsbedrijven.
We gaan in Purmerend dus gewoon door met plastic scheiden?
Ja, we gaan in Purmerend, net als in de rest van Nederland, door met de gescheiden inzameling van plastic. Het rapport van het CPB zegt niet dat we hiermee moeten stoppen, dat rapport geeft aan waar de uitdagingen zitten om de verwerking van het plastic te verbeteren. De verwerkingsbedrijven geven aan dat hier hard aan gewerkt wordt en dat ook zij achter de gescheiden inzameling van plastic staan. Belangrijk is juist om de blik op de toekomst gericht te houden. De notitie van het CPB geeft daarvoor goede aanknopingspunten, zeker in combinatie met de aanpak van zwerfvuil en de plasticsoep. Want daar gaat het rapport ook over.
En als mensen meer willen weten over plastic scheiden?
Op onze nieuwe website voor afval in Purmerend en Beemster die bijna klaar is, staat straks uitgebreide informatie over het gescheiden inzamelen van afval. Per afvalstroom is informatie te vinden. Voor de stroom plastic/blik/pak is belangrijk dat de verpakkingen (zo goed als) leeg zijn, dat voorkomt vervuiling. Verpakkingen mogen platgedrukt worden, maar liever niet in elkaar geschoven, want sorteren gaat alleen goed bij losse stuks verpakkingen, zo heeft onze sorteerder laten weten. En iedereen kan natuurlijk vragen over afval stellen via afval@purmerend.nl.

foto: Stadspartij

Milieu artikelen