HomeNieuwsSociale Zaken"WVG vervoer gebed zonder end"

“WVG vervoer gebed zonder end”

taxi zeevang.jpgOpnieuw zijn er problemen bij de uitvoering van het gehandicaptenvervoer, kortweg WVG-vervoer. Vervoersmaatschappij Connexxion is tot nu toe de hoofdaannemer van de openbare aanbesteding. Maar deed het zo slecht, dat zij onder druk van de gemeenteraad verleden jaar, heeft moeten toegegeven het niet meer waar te kunnen maken. Als tussenoplossing werd er voor gekozen om het vervoer door een andere vervoerder, onder verantwoording van hoofdaannemer Connexxion, te laten uitvoeren. Ron Kooi van Taxi Zeevang was het bedrijf die het vervoer vanaf vorig jaar als onderaannemer ging regelen. Met ingang van 1 maart 2008 gaat ook Taxi Zeevang stoppen met het vervoer. Purmerend zit dan zonder vervoerder.

Stadspartij-fractielid Mario Hegger heeft deze informatie gekregen en wilde tijdens het raadsforum Samenleving hier vragen over stellen. De wethouder Welzijn en Zog, mevrouw M. Keijzer, was hem voor. Ze kwam na de opening van de vergadering van het forum Samenleving met de mededeling dat er problemen zijn met het WVG-vervoer en de nieuwe aanbesteding. Daarbij gaf zij aan dat zij samen met Connexxion tijdelijk een andere vervoerder heeft gevonden. Het is een bedrijf uit Zaandam. Zie ook het persbericht aan het slot van dit artikel. Hegger had deze informatie al en vroeg of het waar is dat het bedrijf slechts over vier voertuigen zou beschikken. De wethouder gaf toe dat het een klein bedrijf is, maar dat zij bij een bezoek aan het bedrijf en gesprekken met de bedrijfsvoering er alle vertrouwen in heeft dat het goed gaat komen. Stadspartij P93 heeft dit vertrouwen in het geheel niet. De jarenlange historie tot nu toe rechtvaardigt de opvatting: ‘eerst zien dan geloven’.

Kwaliteit vervoer in de overeenkomst vastgelegd?
De vraag kan ook gesteld worden of Purmerend het vervoer tegen een te laag budget aanbesteed. Wil Purmerend soms ‘voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’ en komt het daardoor dat er steeds kwaliteitsproblemen ontstaan? Problemen waar de gehandicapte cliënt de dupe van wordt. De vraag is dan ook of die kwaliteit nu in het programma van eisen en dus in de nieuwe overeenkomst wel goed is gewaarborgd?

De Stadspartij wil dit dan ook nu zwart op wit bevestigd zien. De wethouder wordt dan ook gevraagd dit aan de hand van de overeenkomst aan te tonen. Voor de Stadspartij P93 staat één ding centraal, het vervoer van onze zwakkeren in onze samenleving moet goed worden uitgevoerd. Het jarenlange gekwakkel hiermee moet nu voor eens en voor altijd zijn afgelopen. De door het college gesloten overeenkomst , nu tijdleijke ens traks definitief, met de vervoerder en het nakomen van deze overeenkomst moet daarvoor uitkomst bieden. Dat het college niet zelf de gemeenteraad tot heden op dit punt, door het overleggen van programma van eisen, offerte c.q. overeenkomst, bij voorbaat al heeft geïnformeerd geeft reden tot twijfel. Nogmaals de uiteindelijke inhoud van de overeenkomst en het nakomen daarvan, zal deze twijfel moeten wegnemen.

 

Persbericht gemeente Purmerend

AANVULLEND Openbaar Vervoer in purmerend door ETS

De firma Extra Taxi Service (ETS) verzorgt vanaf 1 maart 2008 tijdelijk het Aanvullend Openbaar Vervoer. Dit is vervoer op aanvraag in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor Purmerenders met een beperking die gebruik maken van deze wet biedt ETS het vervoer aan tegen een gereduceerd tarief.

 

Het huidige contract van de gemeente Purmerend met Connexxion loopt 1 maart af. Een aanbesteding om vanaf die datum tot een nieuw contract te komen is niet gelukt, omdat er slechts één inschrijver was. Nadrukkelijke eis van de gemeente was om met twee vervoerders te gaan werken. Dit betekent dat er een nieuwe aanbesteding komt en dat voor de regio Waterland een tijdelijke oplossing is gezocht voor het vervoer vanaf 1 maart. Purmerend sluit voor één jaar een contract af met ETS. Zij is bekend met de doelgroep en met de regio Waterland. In 2005 en 2006 heeft ETS in onderaannemerschap van Connexxion het Wvg-vervoer gereden.

De gemeente Purmerend start binnenkort met een nieuwe aanbestedingsprocedure. Dit betekent dat vanaf 1 maart 2009 voor een langere periode een vervoerder gecontracteerd wordt. De andere Waterlandse gemeenten met uitzondering van Beemster, sluiten een contract met ETS voor twee jaar. Beemster gaat het vervoer zelf regelen met Taxi Beemster.

Wethouder Keijzer: “Voor de gebruikers van het Aanvullend Openbaar Vervoer blijven de spelregels hetzelfde. Maar we hebben wel goede afspraken gemaakt om in deze tussenperiode de kwaliteit te verbeteren. Zo rijdt ETS al vanaf 6.30 uur ’s morgens. Ook is afgesproken dat Aanvullend Openbaar Vervoer gebruikers voortaan tegen het gereduceerde tarief vanaf het huisadres over vijf openbaar vervoerzones kunnen reizen. Dit betekent dat men vanuit Purmerend voor € 2,70 naar Amsterdam centrum reist. Alles is er op gericht om goed vervoer voor de doelgroepen te verkrijgen.

Het telefoonnummer voor de ritreservering blijft hetzelfde: 0900-8416.

 

Sociale Zaken artikelen