HomeNieuwsMilieuWORLD CLEANUP DAY 2020

WORLD CLEANUP DAY 2020

V.l.n.r. Peter van Nikkelen Kuijper, Hans Berghorst, Helana Aslander, Hannes Fahrenhorst, Mario Hegger. Foto Stadspartij

Afgelopen zaterdag 19 september was het weer World Cleanup Day. Dat houdt in dat er wereldwijd in de directe omgeving van inwoners zwerfvuil wordt opgeruimd.

Een aantal leden van de Stadspartij ruimde op in de omgeving van de Mercuriusflats in Wheermolen. Het opruim materiaal werd door REAKT Purmerend  beschikbaar gesteld

 

Het doel van Cleanup Day is dat  door burgerinitiatieven zoveel mogelijk zwerfvuil wordt opgeraapt.
World Cleanup Day is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties.

Het initiatief tot de World Cleanup Day is afkomstig uit Estland: op 3 mei 2008 werd onder het motto Let’s do it 2008 (in het Estisch: “Teeme ära 2008”) een grootscheepse opruimactie georganiseerd. Meer dan 50.000 Esten namen deel aan het opruimen van zwerfvuil in het hele land. De actie mondde uit in de beweging Let’s do it! World, waaruit dan het initiatief tot de World Cleanup Day groeide.

Hoe zinvol World Cleanup Day is valt in een interessant artikel in De Ingenieur (2019) te lezen. In dat artikel komt ook zwerfinator Dirk Groot uit Purmerend kort aan het woord.

Zwerfies aan het werk
foto Stadspartij

Milieu artikelen