HomeNieuwsEconomieWethouder wil komst supermarkt in binnenstad sturen ten gunste van TNT locatie

Wethouder wil komst supermarkt in binnenstad sturen ten gunste van TNT locatie


Naar aanleiding van de behandeling van de visie dagelijkse winkelstructuur Purmerend in de commissie SOB op donderdag 11 juni jl. in het algemeen en de inspreekreactie van Wereldhave in het bijzonder, gaat wethouder Voorbij in een brief aan de gemeenteraad in op de mogelijke gevolgen van twee supermarkten in de binnenstad.

De komst van een supermarkt in de binnenstad wordt door zowel consumenten als ondernemers als wenselijk gezien. In de winkelstructuur visie worden in dat kader twee locaties genoemd: het Eggert winkelcentrum (Ewc) en de TNT-locatie. Op dit moment functioneert de dagelijkse winkelstructuur in Purmerend goed, zo begint wethouder Voorbij zijn brief. Behoud daarvan is een belangrijk uitgangspunt en de basis van de visie dagelijkse winkelstructuur. Eén supermarkt in de binnenstad kan een aanwinst zijn, maar twee supermarkten zullen hoogst waarschijnlijk tot gevolg hebben dat supermarkten in de wijkwinkelcentra relatief grote negatieve omzeteffecten zullen ondervinden. Daarmee wordt de bestaande goed functionerende winkelstructuur ondermijnd en de kans op leegstand in diezelfde wijkwinkelcentra vergroot. 

Wanneer in de visie de genoemde maximale metrages voor een supermarkt in het Ewc (conform de wens van Wereldhave) wordt losgelaten, kan niet meer worden gestuurd vanuit het grotere belang en bestaat er een reële kans dat ontwikkeling van de TNT-locatie onhaalbaar wordt of bij ontwikkeling van de TNT-locatie (inclusief supermarkt), sprake zal zijn van twee volwaardige supermarkten in de binnenstad met negatieve gevolgen voor de stad. Deze toevoeging van nieuw supermarktaanbod is in dat geval waarschijnlijk te fors.

Een supermarktontwikkeling op de TNT-locatie hoeft de komst van een supermarkt in het Eggert winkelcentrum echter niet uit te sluiten. Om zorgvuldig te anticiperen op de gevolgen voor de bestaande winkelstructuur is het in dat kader van belang enige sturing te geven, bijvoorbeeld door in de visie aan te geven dat met name laagdrempelig supermarktaanbod in het Ewc gewenst is en ook door daar een maximaal metrage aan te verbinden. Dit draagt bij aan een goede ruimtelijke ordening van winkelvoorzieningen en daarmee aan duurzaam behoud van een gezonde winkelstructuur voor dagelijkse voorzieningen in de gemeente Purmerend. Zo stelt wethouder Voorbij

Door zijn mening zo te formuleren geeft wethouder Voorbij aan dat wat hem betreft een (grote) supermarkt op de TNT locatie juist niet moet worden uitgesloten. Opmerkelijk daarbij is dat in de visie dagelijkse winkelstructuur juist wordt gewaarschuwd voor de komst van nog een supermarkt in het Wagenweggebied. Het grote belang van een ontwikkeling van de TNT locatie vindt wethouder Voorbij kennelijk een belang van hogere orde.

Economie artikelen