HomeNieuwsMilieuWaterstof maken uit mest en tegelijk stikstof reduceren?

Waterstof maken uit mest en tegelijk stikstof reduceren?

Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt.

Plasmalyse heet de technologie. Hiermee kun je uit dierlijke en menselijke uitwerpselen waterstof halen. Bovendien is de helft minder elektriciteit nodig om 1 kg H2 te winnen in vergelijking met elektrolyse van water.

Hoe werkt een Plasmalyzer?

In een Plasmalyzer worden met een hoog spanningsveld (plasma) chemische verbindingen in de mest gesplitst in individuele atomen, die zich vervolgens ‘verknopen’ tot waterstof , stikstof, zuurstof en koolstof. Het enige restproduct is water volgens Graforce. Het is met een animatie inzichtelijk gemaakt.

Oplossing stikstofproblematiek?

Waterstof kun je gebruiken voor mobiliteit, warmtevoorziening en transport. Koolstof, zuurstof en stikstof zijn als grondstof voor industriële toepassing bruikbaar. Vooral stikstof lijkt in dit verband dubbel interessant. De emissie van stikstofoxide (NOx) of ammonia (NH4) uit mest is hiermee te reduceren. Hier daagt een scenario voor de agrarische sector, die onder druk staat vanwege de uitstoot van stikstofhoudende verbindingen uit mest. Plasmalyse om mest om te zetten in waterstof en tegelijk de uitstoot van CO2 en stikstofverbindingen terug te dringen? Het klinkt waarachtig als ei van Columbus.

Plasmalyse van mest kost 50 tot 60 procent minder energie dan het omzetten van water met elektrolyse in waterstof en zuurstof. Bovendien beoogt Graforce de Plasmalyzer vooral te voeden met zonne- of windenergie zodat de gebruikte elektriciteit groen is en dus ook de geproduceerde waterstof.

Geweldige energiepotentie

“Waterstof van uitwerpselen heeft geweldig veel energiepotentie”, stelt Graforce oprichter en managing director dr. Jens Hanke. “Met plasmalyse kunnen we van organische residuen enorme hoeveelheden groene waterstof maken. Als we die gebruiken als brandstof, verkrijgen we niet alleen grote hoeveelheden CO2-emissievrije energie, maar reduceren we ook enorme hoeveelheden CO2-uitstoot en leveren we een grote bijdrage aan klimaatbescherming.

18 procent CO2-reductie wereldwijd

Mest is er genoeg. 1,5 biljoen kubieke meter produceert de agrarische sector wereldwijd elk jaar. Graforce stelt dat daaruit 724 miljoen ton groene waterstof is te halen. Plus een besparing van 6,5 gigaton aan CO2-uitstoot, wat neerkomt op een reductie wereldwijd van 18 procent.

De bij dit proces vrijkomende pure stikstof is een zeer gewild gas voor industriële toepassingen wereldwijd. Graforce is sinds 2010 bezig met plasmalyse technologie. In hun Power2X fabriek in Berlijn wordt die al gebruikt voor het maken van waterstof uit afvalwater en ook stikstof dus.

Milieu artikelen