HomeNieuwsMilieuWaterschap komt afspraken plotseling niet na

Waterschap komt afspraken plotseling niet na

zwanen in sloot (2).jpgDe Gemeente Purmerend heeft in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een stedelijk waterplan ontwikkeld. Hierin staan voor de komende tien jaar maatregelen en oplossingen beschreven die ervoor moeten zorgen dat we de Purmerendse voeten droog houden en het water schoon blijft. Om de samenwerking tussen gemeente en hoogheemraadschap te bekrachtigen, hebben het waterschap en de gemeente Purmerend in 2006 een convenant afgesloten. Onlangs is bekend geworden dat het waterschap om onduidelijke redenen de gemaakte afspraken niet nakomt. Hierdoor kunnen ook de gemeentelijke inspanningen niet uitgevoerd worden.  

Of het nu gaat om veiligheid, volksgezondheid, milieu, de inrichting van het stedelijke en landelijke gebied, de ruimtelijke beleving, recreatie, natuurontwikkeling of mobiliteit, er is altijd een directe of indirecte relatie met water. Het water in de gemeente Purmerend wordt beheerd door zowel de gemeente als het hoogheemraadschap. Bij dat beheer zijn ook nog eens verschillende afdelingen betrokken. Water trekt zich daar natuurlijk niets van aan en zoekt z’n eigen weg. Daarom is door de gemeente en het hoogheemraadschap een allesomvattend waterplan opgesteld. Hierin staat de koers om te komen tot een schoon, veilig, aantrekkelijk en goed te beheren watersysteem in Purmerend.

Naast waterberging voor droge voeten, zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie. Ook worden binnen de looptijd van het waterplan afspraken gemaakt over samenwerking in het onderhoud van oppervlaktewater en rioolgemalen. De maatregelen dienen te zijn uitgevoerd vóór 1 januari 2016. Daarin dreigt nu dus het klad te komen. In het bestuurlijk overleg van 12 maart a.s. zal het waterschap op het niet nakomen van de afspraken door het Purmerendse gemeentebestuur worden aangesproken.

Milieu artikelen