HomeNieuwsMilieuWaarschuwingsborden tegen voeren van watervogels

Waarschuwingsborden tegen voeren van watervogels

Watervogelsvoeren
De informatieborden waarmee de gemeente Purmerend wijst op de nadelen van het voeren van (water) vogels werpen hun vruchten af. Op plaatsen waar deze borden hangen is veel minder overlast van watervogels.

Het was Stadspartij raadslid Alexandra van de Meulen opgevallen dat op de plaatsen waar deze borden hangen veel minder wordt gevoerd dan elders. De borden zijn opgesteld in overleg met Duurzaam Fauna Advies, er wordt daarmee gewaarschuwd dat voeren niet alleen tot overlast kan leiden maar ook de gezondheid van de dieren in gevaar kan brengen.

Alexandra van de Meulen wilde dan ook, door het stellen van vragen aan de wethouder,  weten waarom er niet op meer plaatsen dergelijke borden worden opgehangen.

In zijn antwoord laat wethouder Mario Hegger weten dat dit inderdaad de bedoeling is. Door de borden is waarneembaar de overlast van de watervogels afgenomen. De regels op de borden hebben bij de burgers een andere kijk op het voeren gegeven. In eerste instantie zijn de borden opgehangen op plaatsen waar overleg heeft plaatsgevonden met bewoners, wijkagenten en wijkmanagers.

Op plekken bij onder andere Meerland en Weidevenne was dermate sprake van overlast door veelvuldig voeren van (water)vogels dat er bijna kon worden gesproken van afvaldumping. Onderdeel van de afspraak is dat mensen worden aangesproken op hun foutieve gedrag en de gevolgen die dat overmatig voeren met zich meebrengt op de gezondheid van de (water)vogels en het aantrekken van ander ongedierte. Voor deze aanpak is gekozen omdat het gedrag niet zal veranderen door het alleen maar plaatsen van de betreffende bordjes. Afhankelijk van de behoefte en de bereidheid tot samenwerking zullen deze borden ook op andere plaatsen worden aangebracht. Het tot stand brengen van deze andere kijk was het uitgangspunt bij het opstellen van deze borden en de daarbij gemaakte afspraken

Als bewoners van andere wijken ook dergelijke afspraken willen maken dan is dat mogelijk en kunnen daar ook borden komen, zo laat wethouder Hegger weten.

Milieu artikelen