HomeNieuwsMilieuVuurwerk moeilijk lokaal te reguleren

Vuurwerk moeilijk lokaal te reguleren

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2014 in een motie het college van B&W gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om vanaf de jaarwisseling 2014-2015 een stedelijk vuurwerk te organiseren en maatregelen te nemen om het afsteken van vuurwerk te ontmoedigen. Het gemeentebestuur heeft deze vraag uitgezocht. De mogelijkheden tot lokaal reguleren blijken minimaal.

Uit de enquête, afgenomen onder het Internetpanel, blijkt dat het organiseren van een stedelijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling niet het plezier van het zelf afsteken van vuurwerk compenseert en mensen maar beperkt geneigd zijn om te stoppen met het afsteken van vuurwerk wanneer een stedelijk vuurwerk plaats zal vinden. De meeste overlast van vuurwerk wordt ervaren tijdens de periode voor en na de jaarwisseling en daarvoor helpt het instellen van vuurwerkvrije zones niet. Het is namelijk al verboden om in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Het enige dat hiertegen helpt is effectieve handhaving. En dat is moeilijk te realiseren. Vanaf de komende periode voor de jaarwisseling zullen wij in onze publicaties aandacht vragen voor de overlast van vuurwerk voor andere mensen en vragen deze overlast te beperken.

Daarbovenop hebben de burgemeesters van Waterland onlangs een brief gestuurd aan het Rijk waarin zij aandacht vragen voor het beperken van vuurwerkoverlast. Het afsteken van vuurwerk en het beleid om overlast van vuurwerk te verminderen is namelijk een rijksverantwoordelijkheid. Al met al lijkt een effectief beleid tegen vuurwerkoverlast vooral mogelijk door een landelijk afgedwongen verkoopverbod aan particulieren. Dat is een bestuurlijke vraag voor het Rijk

Milieu artikelen