HomeNieuwsMilieuVrijwilligers tellen 20 jaar lang vogels in polder Zeevang

Vrijwilligers tellen 20 jaar lang vogels in polder Zeevang

Zwaan met pulletjes
foto Stadspartij

De afdeling West-Friesland van de vereniging voor veldbiologie (KNNV) telde 20 jaar lang vogels in Polder Zeevang. In die periode hebben zij 7 miljoen vogels waargenomen.

Polder Zeevang is een veenweidegebied met veel open water, ten noorden van Purmerend en Edam. Vanmiddag nam gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) het onderzoeksrapport in ontvangst uit handen van Anneloes ter Horst en Egbert Baars.

“Het is zeer te prijzen dat deze afdeling zo lang en consequent monitoring heeft uitgevoerd”, reageert Rommel op het rapport. “Dat is veel waard en waardeer ik ontzettend. Het werk dat deze vrijwilligers doen is van groot belang voor onze provincie. De data die zij hebben verzameld betrekken we bij ons beleid in polder Zeevang. Daarnaast investeren we momenteel flink in de vernieuwing en toegankelijkheid van de Nationale Database Flora en Fauna. Deze gegevens maken daar ongetwijfeld deel van uit.”

Natura 2000-beheerplan

Polder Zeevang is in 2015 door het Rijk aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. In Natura 2000-gebieden worden planten en dieren van Europees belang en hun natuurlijke leefomgeving beschermd. Een belangrijke basis voor het behoud van onze biodiversiteit. Polder Zeevang is als Natura 2000-gebied aangewezen als een rust- en foerageergebied voor onder meer de kievit, de kolgans en de grutto. 

Provincie Noord-Holland stelt voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan op. Daarin staat welke natuur in het gebied behouden of hersteld moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. In november stelt Noord-Holland het definitieve beheerplan voor Polder Zeevang vast. Daarbij worden de gegevens uit het onderzoek van KNNV ook meegenomen. Om tot het plan te komen voert de provincie gesprekken met belanghebbenden, zoals (agrarische) ondernemers, gemeente en natuur- en waterbeheerders. Ook zal er eind juni een digitale informatie avond over het beheerplan plaatsvinden.

Milieu artikelen