HomeNieuwsMilieuVraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

GanzenHA
Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangacties ganzen 2019 in het belang van schade aan de landbouw’. Hierin geeft de provincie aan dat een ontheffing is aangevraagd door de Faunabeheereenheid met als doel het verminderen van de almaar stijgende vraatschade door ganzen aan landbouwgewassen door deze te vangen.
In Purmerend is het beleid dat er actief aan nestbeheer wordt gedaan om de ganzenpopulatie binnen de gemeente zo klein mogelijk te houden. Daarnaast beheert Purmerend ook de ganzen, die buiten de gemeente leven, maar binnen onze stadsgrenzen broeden.

Dat beleid staat al jaren en daar wordt energie en geld ingestoken. Met professioneel opgezet nestbeheer kan het wegvangen en vergassen van ganzen worden vermeden. Mede om deze reden heeft het college een aantal vragen over het gevoerde beleid van de provincie inzake ganzen gesteld aan de Provincie.

Het antwoord van de Provincie stelde de gemeente gerust voor wat betreft eventuele vangacties in Purmerend: die staan niet in de planning. Maar op een aantal vragen is niet (duidelijk) ingegaan en daarover loopt het gesprek nog.

foto Stadspartij

Milieu artikelen