HomeNieuwsMilieuVoortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

Voortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

Pilotaardgas
We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen met u te delen. Zo vangt wethouder Paul van Meekeren zijn voortgangsbericht over het project aan.

Hieronder in verkorte vorm zijn bericht.

Rode draad van de aanpak
De rode draad van de aanpak in de pilotwijk is de actieve betrokkenheid van de bewoners. De gesprekken van vandaag gaan over overlast door de werkzaamheden, de energietransitie, en zelfs over onderwerpen die niets te maken hebben met het gasvrij worden. Deze laagdrempeligheid is één van de succesfactoren van de aanpak.
“Vooroefenen” in de gasvrijwoning Gasinjetstraat 74.
Vorig najaar is gestart met het “vooroefenen” in de gasvrijwoning. Hiervoor is toestemming gegeven door de eigenaar van de woning en afgesproken is de aanpassingen ook met de verhuurder te bespreken. Eerste test was het ophangen van de afleverset in de meterkast, het warmtenet in de voortuin aanleggen en het binnenbrengen van de buizen in de woning. Dit “vooroefenen” heeft veel opgeleverd.
Uitvoering
In maart dit jaar is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het riool en het waternet worden vervangen, het elektriciteitsnet is vernieuwd, er ligt een tijdelijk gasnet en het warmtenet wordt aangelegd. Tegelijkertijd zijn in de woningen die gasvrij worden aanpassingen gedaan om elektrisch te kunnen koken en zijn stijgleidingen aan de gevel gebracht. Voor de aanpassing van de woningen hebben de bewoners te kennen gegeven hiervoor een collectief te willen hebben. Om dit collectief aan te sturen is een technisch projectleider aangenomen. Hij is het aanspreekpunt voor bewoners, beantwoordt hun vragen en verzorgt de planning van de werkzaamheden.
Stand van zaken
Eerder is aangegeven dat 62% van de eigenaar/bewoners de intentie had om hun woning aardgasvrij te (laten) maken. De meeste hiervan hadden de intentie aan te sluiten op het warmtenet. Het college toont zich te kunnen melden dat inmiddels 94% van de 95 woningen, al dan niet in collectief verband, van het gas af gaan. Waarbij ook grote particuliere verhuurders in de wijk zijn meegegaan met het collectief.
Het grootste deel van de woningen wordt aangepast via het collectief en sluit aan op het warmtenet. Er zijn 8 bewoners die aansluiten op het warmtenet, en geen gebruik maken van het collectief. Ook de eigenaren die hun woning niet aansluiten op het warmtenet, en wel gasvrij worden, verrichten zelf de aanpassingen. 6 woningen blijven aangesloten op het gasnet.
Financiering
Het ziet er op dit moment naar uit dat de aanpassingen aan de woningen verricht kunnen worden binnen het budget dat u hiervoor beschikbaar is.
Het ministerie van BZK heeft geld beschikbaar gesteld aan de gemeente Purmerend om de pilot op te schalen naar een proeftuin. Hiervoor ontvangt de gemeente Purmerend een bedrag van €6,9 miljoen De provincie Noord Holland verleent de gemeente Purmerend subsidie voor de aansturing van het collectief en voor de communicatie-activiteiten. De provincie heeft besloten het maximale bedrag (€200.000) te subsidiëren.
Looptijd subsidie verordening dient te worden verlengd
Op 28 juni 2018 is de ‘Bijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018’ vastgesteld. Deze verordening vervalt van rechtswege op 1 januari 2020. Het is wenselijk dat deze verordening een langere doorlooptijd krijgt, omdat de uitvoering van de pilot langer zal duren. Binnenkort ontvangt de raad hiervoor een raadsvoorstel.
Eerste aansluiting op warmtenet
Vandaag – 9 oktober- brengt de minister van BZK, mevrouw Ollongren, een bezoek aan de pilot en proeftuin in Purmerend. Zij zal dan de eerste woningen (symbolisch) aansluiten op het warmtenet.

gebiedskaart raadsstukken

Milieu artikelen