HomeNieuwsMilieuVNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien de schaal van het probleem en de bedragen die ermee zijn gemoeid, moet het Rijk de regie pakken, vindt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De verzakking wordt veroorzaakt door een lage grondwaterstand, waaraan huiseigenaren zelf niets kunnen doen. Zij kloppen aan bij gemeenten, maar ook die hebben hierop nauwelijks invloed. Hilde Niezen, woordvoerder Water bij de VNG, zei bij het tv-programma De Monitor: ‘Op dit moment is de huiseigenaar het slachtoffer. En dat vinden wij als gemeente heel naar, want wij willen onze inwoners graag helpen.’

Daar komt bij dat huiseigenaren met dit type huizen tegen meerdere problemen aan kunnen lopen. In sommige gevallen moeten ze niet alleen kosten maken voor de fundering, maar ook om de isolatie te verbeteren en asbest te verwijderen.

De funderingsproblematiek is te groot voor gemeenten om zelfstandig op te lossen. Daarom is een landelijke en projectmatige aanpak door Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samen nodig. Daarbij moet het Rijk de regie nemen. Op dit moment ziet Niezen juist dat ministeries elkaar de bal toespelen. ‘En dat helpt niet. Eén ministerie moet de kar gaan trekken.’

Meer informatie

Lees ook de column: Buurman vertelt over Ed de Egel en diens uitleg over verdroging en bodemdaling

Milieu artikelen