Milieu
Home Nieuws Milieu VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien de schaal van het probleem en de bedragen die ermee zijn gemoeid, moet het Rijk de regie pakken, vindt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De verzakking wordt veroorzaakt door een lage grondwaterstand, waaraan huiseigenaren zelf niets kunnen doen. Zij kloppen aan bij gemeenten, maar ook die hebben hierop nauwelijks invloed. Hilde Niezen, woordvoerder Water bij de VNG, zei bij het tv-programma De Monitor: ‘Op dit moment is de huiseigenaar het slachtoffer. En dat vinden wij als gemeente heel naar, want wij willen onze inwoners graag helpen.’

Daar komt bij dat huiseigenaren met dit type huizen tegen meerdere problemen aan kunnen lopen. In sommige gevallen moeten ze niet alleen kosten maken voor de fundering, maar ook om de isolatie te verbeteren en asbest te verwijderen.

De funderingsproblematiek is te groot voor gemeenten om zelfstandig op te lossen. Daarom is een landelijke en projectmatige aanpak door Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samen nodig. Daarbij moet het Rijk de regie nemen. Op dit moment ziet Niezen juist dat ministeries elkaar de bal toespelen. ‘En dat helpt niet. Eén ministerie moet de kar gaan trekken.’

Meer informatie

Lees ook de column: Buurman vertelt over Ed de Egel en diens uitleg over verdroging en bodemdaling

Milieu artikelen

Vanaf half november met pas de milieustraat op

Rond 13 november valt er een nieuw pasje op uw deurmat. Deze afvalpas is voor de milieustraat. Hiermee opent u vanaf half november de...

Regering moet wildgroei aan biomassacentrales voorkomen

De regering moet met een plan van aanpak komen om de wildgroei aan biomassacentrales te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een...

Kwaliteit van de kleine wateren nog steeds onvoldoende

Burgeronderzoek schetst zorgelijk beeld: ‘Duidelijk signaal dat meer inspanningen nodig zijn’ 2600 burgers onderzochten deze zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers,...

VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien...

Volgende stap in strijd tegen blikjes in zwerfafval

Het kabinet zet een volgende stap in de strijd tegen blikjes in het zwerfafval. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van...

NRC: Proefproject aardgasloos Purmerend-Overwhere stilgelegd

Plotseling was daar - vrijdag 16 oktober- het bericht in de NRC. Gemeld wordt in de krant dat het aardgasloos proefproject in Purmerend-Overwhere is...

Natuur en Milieu: ‘Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing’

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur....

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse...