Milieu
Home Nieuws Milieu VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige...

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

biomassaHA1
Houtige biomassa foto Stadspartij

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een position paper, bedoeld als in input voor de hoorzitting biomassa op 14 oktober, aandachtspunten die voor gemeenten van belang zijn.

Enerzijds willen gemeenten hun best doen om met tijdelijk gebruik van biomassa als energiedrager een alternatief te bieden voor aardgas. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken 1 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd en de duurzaamheids- en milieukaders die daarbij worden gehanteerd. Maar ook het verzet van onze inwoners en de gevolgen voor de luchtkwaliteit spelen gemeenten parten. 

In de paper van de VNG is te lezen dat:

“Wij zijn van mening dat de inzet van houtige biomassa als energiedrager moet leiden tot een vermindering in de CO2-uitstoot ten opzichte van een situatie met aardgas (rekening houdend ook met de CO2-uitstoot van het vervoer). Is daarvan geen sprake, dan is biomassa niet een duurzaam alternatief. Er bestaan twijfels (ook in wetenschappelijke kring) of hiervan nu sprake is.”

De VNG benoemt in het position paper de ideeën van gemeenten rondom 5 aandachtspunten:

  • De duurzaamheid van de houtwinning in herkomstlanden 

  • De gevolgen van het gebruik van (houtige) biomassa voor de luchtkwaliteit 

  • Het netto-effect van het gebruik van houtige biomassa op de CO2-uitstoot 

  • De tijdelijkheid van het gebruik van houtige biomassa 

  • Het verdwijnen van prikkels om te investeren in innovatie

Lees HIER het position paper over houtige biomassa

Milieu artikelen

Groenonderhoud Wheermolen en Weidevenne en verder

Wethouder Tijmstra informeerde de raad over de wijziging in de uitvoering van het groenonderhoud in 2020 en 2021 van de in eigen beheer genomen...

Subsidie voor bedrijven om uitstoot te verminderen

De provincie Noord-Holland stelt de komende 4 jaar € 4 miljoen beschikbaar voor complexe industriële bedrijven. Met deze subsidie kunnen deze bedrijven bovenwettelijke (vrijwillige)...

Kabinet, reken je niet rijk met gebruikt frituurvet

Natuur & Milieu roept het kabinet op haar plannen voor de inzet van biobrandstoffen in mobiliteit aan te passen. Op basis van de huidige...

Houtstook

Lees ook: Probleem houtstook wordt onderschat In de winter gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u thuis uw houtkachel of haard...

Waterstof maken uit mest en tegelijk stikstof reduceren?

Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt. Plasmalyse heet de technologie. Hiermee kun...

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we...

Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven...

Proeftuin Purmerend in volgende fase

Als de gemeenteraad daartoe op 28 januari 2021 besluit (red.) Bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. (Bewoners die hun woning via...