HomeNieuwsMilieuVNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige...

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

biomassaHA1
Houtige biomassa foto Stadspartij

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een position paper, bedoeld als in input voor de hoorzitting biomassa op 14 oktober, aandachtspunten die voor gemeenten van belang zijn.

Enerzijds willen gemeenten hun best doen om met tijdelijk gebruik van biomassa als energiedrager een alternatief te bieden voor aardgas. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken 1 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd en de duurzaamheids- en milieukaders die daarbij worden gehanteerd. Maar ook het verzet van onze inwoners en de gevolgen voor de luchtkwaliteit spelen gemeenten parten. 

In de paper van de VNG is te lezen dat:

“Wij zijn van mening dat de inzet van houtige biomassa als energiedrager moet leiden tot een vermindering in de CO2-uitstoot ten opzichte van een situatie met aardgas (rekening houdend ook met de CO2-uitstoot van het vervoer). Is daarvan geen sprake, dan is biomassa niet een duurzaam alternatief. Er bestaan twijfels (ook in wetenschappelijke kring) of hiervan nu sprake is.”

De VNG benoemt in het position paper de ideeën van gemeenten rondom 5 aandachtspunten:

  • De duurzaamheid van de houtwinning in herkomstlanden 

  • De gevolgen van het gebruik van (houtige) biomassa voor de luchtkwaliteit 

  • Het netto-effect van het gebruik van houtige biomassa op de CO2-uitstoot 

  • De tijdelijkheid van het gebruik van houtige biomassa 

  • Het verdwijnen van prikkels om te investeren in innovatie

Lees HIER het position paper over houtige biomassa

Milieu artikelen