Milieu
Home Nieuws Milieu VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige...

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

biomassaHA1
Houtige biomassa foto Stadspartij

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een position paper, bedoeld als in input voor de hoorzitting biomassa op 14 oktober, aandachtspunten die voor gemeenten van belang zijn.

Enerzijds willen gemeenten hun best doen om met tijdelijk gebruik van biomassa als energiedrager een alternatief te bieden voor aardgas. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken 1 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd en de duurzaamheids- en milieukaders die daarbij worden gehanteerd. Maar ook het verzet van onze inwoners en de gevolgen voor de luchtkwaliteit spelen gemeenten parten. 

In de paper van de VNG is te lezen dat:

“Wij zijn van mening dat de inzet van houtige biomassa als energiedrager moet leiden tot een vermindering in de CO2-uitstoot ten opzichte van een situatie met aardgas (rekening houdend ook met de CO2-uitstoot van het vervoer). Is daarvan geen sprake, dan is biomassa niet een duurzaam alternatief. Er bestaan twijfels (ook in wetenschappelijke kring) of hiervan nu sprake is.”

De VNG benoemt in het position paper de ideeën van gemeenten rondom 5 aandachtspunten:

  • De duurzaamheid van de houtwinning in herkomstlanden 

  • De gevolgen van het gebruik van (houtige) biomassa voor de luchtkwaliteit 

  • Het netto-effect van het gebruik van houtige biomassa op de CO2-uitstoot 

  • De tijdelijkheid van het gebruik van houtige biomassa 

  • Het verdwijnen van prikkels om te investeren in innovatie

Lees HIER het position paper over houtige biomassa

Milieu artikelen

VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien...

Volgende stap in strijd tegen blikjes in zwerfafval

Het kabinet zet een volgende stap in de strijd tegen blikjes in het zwerfafval. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van...

NRC: Proefproject aardgasloos Purmerend-Overwhere stilgelegd

Plotseling was daar - vrijdag 16 oktober- het bericht in de NRC. Gemeld wordt in de krant dat het aardgasloos proefproject in Purmerend-Overwhere is...

Natuur en Milieu: ‘Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing’

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur....

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse...

Zorgen M.O.B. over voortbestaan Stadsverwarming onterecht stelt college

Onlangs stelde de Stadspartij technische vragen naar aanleiding van een alarmerende brief van milieuorganisatie M.O.B.Onderwerp van de brief van M.O.B. is de stand van...

Plug-in hybrides bijna net zo vervuilend als gewone diesel- en benzineauto’s

Nieuw onderzoek stelt grote verschillen tussen belofte en werkelijkheid vast Plug-in hybride auto’s blijken in werkelijkheid tweeënhalf keer vervuilender dan laboratoriumtests aangeven. Dit blijkt uit...

MOB: ‘geen toekomst voor houtige biomassa dat heeft vergaande gevolgen voor de Stadsverwarming’

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) werd bekend door het stikstofarrest. Inmiddels heeft de organisatie het onder andere ook gemunt op biomassacentrales. Vooral...