HomeNieuwsVeiligheidVNG aan Kamercommissie: asbeststelsel moet echt anders

VNG aan Kamercommissie: asbeststelsel moet echt anders

Asbestsaneringen
foto Stadspartij

Er is een fundamenteel herontwerp nodig van het asbeststelsel en het asbestdossier moet integraal worden bekeken, zowel vanuit arbeidsomstandigheden als vanuit de leefomgeving. De VNG vraagt de Kamercommissie SZW om hierop aan te dringen bij minister Koolmees. 

Asbestsanering is al jaren schreeuwend duur en veel te ingewikkeld omdat private partijen beslissen wat nodig is. Dat blijkt onder meer uit het NSOB-rapport ‘Gevangen door belangen?’. Naar aanleiding hiervan heeft de Tweede Kamer in november 2020 in een motie gevraagd om de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier te versterken.

Fundamenteel herontwerp

Op de agenda van het commissiedebat van 24 juni staat een brief van het ministerie van SZW die volgens de VNG onvoldoende is, omdat hierin alleen het huidige systeem een klein beetje wordt verfijnd. Het ministerie neemt het NSOB-rapport niet serieus en daarmee is de motie nog niet uitgevoerd. Wij verzoeken de Kamercommissie daarom minister Koolmees te vragen met de aanbevelingen van de NSOB in de hand te kijken naar fundamenteel herontwerp van het asbestdossier, in samenwerking met andere betrokken departementen, de VNG, Aedes, LTO en Vereniging Eigen Huis.

Daarbij is bovendien een integrale benadering nodig. Het asbeststelsel is vanuit een te beperkte arbo-focus ontstaan en ingericht. Maar gemeenten gaan niet over arbeidsomstandigheden. Zij  moeten dus gebruikmaken van een arbo-stelsel voor een inschatting van risico’s op de leefomgeving. Dat is onnodig ingewikkeld en omslachtig. Bij het herontwerp van het stelsel moet dus ook de leefomgeving voldoende aandacht krijgen.

Meer informatie

Veiligheid artikelen