Milieu
Home Nieuws Milieu Vijftienhonderd zonnepanelen op De Beuk

Vijftienhonderd zonnepanelen op De Beuk

De Beuk     foto Stadspartij

Energiecoöperatie Zon op Purmerend, sportorganisatie Spurd, gemeente Purmerend en de provincie Noord-Holland hebben de handen ineengeslagen voor het realiseren van zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak van De Beuk. Het gaat om het plaatsen van ongeveer vijftienhonderd zonnepanelen.
Het gaat om zeshonderd zonnepanelen door leden van energiecoöperatie Zon op Purmerend en negenhonderd door Spurd. Het is de inzet om de zonnepanelen dit jaar op De Beuk aan de Van IJsendijkstraat te laten plaatsen. De gezamenlijke investering is mogelijk dankzij medewerking van de provincie Noord-Holland en de gemeente Purmerend. De stroom is voor eigen gebruik en voor het elektriciteitsnetwerk. Er liggen nu al bijna tweehonderd zonnepanelen op het dak van De Beuk. Spurd en Zon op Purmerend investeren ook in deze tijd graag in duurzame energieopwekking, wat goed is voor het milieu en de energierekening.
investeerders gezocht
Energiecoöperatie Zon op Purmerend zoekt belangstellenden voor investeringen in zonnepanelen op daken in Purmerend. Projectleider Gertjan van Keulen: ‘Op https://www.zonoppurmerend.nl/ik-schrijf-me-in/ staat informatie over onze projecten en is er een formulier om je aan te melden als belangstellende. Alle projecten – zonnepanelen op stadhuis, schoolgebouw Antoni Gaudi en sportzaal De Kraal – leveren conform verwachting elektriciteit en zijn daarmee succesvol voor het milieu en voor de leden die certificaten voor zonnepanelen hebben gekocht.’
Directeur Jancor de Boer ziet veel kansen voor verduurzaming van sportzalen in gebruik bij Spurd: ‘De gebouwen zijn van de gemeente, maar voor ons als exploitant is duurzame energieopwekking ook in deze tijd belangrijk. In een gezonde sportomgeving past duurzaamheid. Daar gaan we de komende jaren intensiever op inzetten. Nu zonnepanelen op De Beuk, daarna zonnepanelen op het Leeghwaterbad. Uiteindelijk streven we naar zo duurzaam mogelijke accommodaties.’
samenwerking energietransitie
De gemeente is trots op de investering van Spurd en Zon op Purmerend laat wethouder duurzaamheid Paul van Meekeren weten: ‘Investeren in zonnepanelen is goed voor onze toekomst. Ik ben blij met samenwerkingspartners, zoals Zon op Purmerend en Spurd, die samen met mij werken aan de energietransitie van Purmerend. Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie. Daarom zijn wij binnen de gemeente bezig om al ons vastgoed langs de duurzaamheidsthermometer te leggen. Deze 1.500 zonnepanelen op De Beuk helpen om ons vastgoed naar energielabel A te tillen.’
De komende maanden gebruiken Zon op Purmerend en Spurd voor technische uitwerking en aanbesteding. De energiecoöperatie gaat nader onderzoeken of de omvang van het project De Beuk economisch haalbaar is met voldoende leden die tegen de nog definitief te berekenen prijs willen investeren. De verwachting is dat de geselecteerde aannemer in het vierde kwartaal de zonnepanelen gaat plaatsen.
Zon op De Beuk is een project van energiecoöperatie Zon op Purmerend (eigenaar van het systeem met ongeveer zeshonderd panelen) in samenwerking met Spurd (exploitant van het gebouw en eigenaar van het systeem met ongeveer negenhonderd panelen) en de gemeente Purmerend (eigenaar van het gebouw). Zon op De Beuk maakt gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief (PostcodeRoos) en Spurd ontvangt subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE).
Spurd heeft al zonnepanelen op sporthal De Vaart (Purmer-Zuid), sportzaal Sportlaan (Overwhere), sportzaal De Kraal (Weidevenne) en het Leeghwaterbad. Het zonnepanelendakvlak op De Kraal is in mei 2019 door Zon op Purmerend opgeleverd.

Milieu artikelen

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te...

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een...

Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op...

Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent....

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming...

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk...

Meer biodiversiteit in bermen

  De provincie Noord-Holland beheert kilometers aan bermen langs haar wegen en vaarwegen. Dat biedt kansen om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken. De provincie hanteert...

Een vijfde Nederlanders verandert mening over aardgas door corona

Steeds minder mensen in Nederland vinden het een goed idee om van het aardgas af te gaan. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van HIER. In...