HomeNieuwsMilieuVervangen bomen op Koemarkt

Vervangen bomen op Koemarkt

koemarktbomen
Het is u vast niet ontgaan dat sommige bomen op de Koemarkt er niet goed uitzien. Daar gaat de gemeente  wat aan doen.

Stand van zaken
Bij het herinrichten van de Koemarkt zijn de oude bomen teruggeplaatst. Vooraf was bekend dat die werkwijze niet zonder risico was. Een aantal bomen heeft het niet overleefd. Deskundigen geven aan dat de verwachtingen voor de overige bomen niet positief zijn: een deel van die bomen gaat het ook niet redden. Het advies is daarom om alle bomen te vervangen.

Hoe nu verder
In november bespreekt de gemeente de mogelijkheden voor het vervangen van de bomen met de gemeenteraad. Direct daarna zal bekend worden hoe de werkzaamheden en de planning daarvan zullen zijn.
Vanwege de levertijd van goede bomen en omdat bomen het best kunnen worden geplant in het najaar, vervangt de gemeente de bomen pas volgend jaar tussen 1 oktober 2012 en 1 januari 2013.

Vervangen van bomen
Het vervangen van de bomen valt in principe onder garantie van de aannemer (combinatie Sturm/Van der Veekens) die de Koemarkt heeft heringericht. Met deze aannemer  heeft de gemeente afspraken gemaakt over het herplanten.

Bron: Bewonersbrief gemeente Purmerend

Milieu artikelen