HomeNieuwsVeiligheidVersterking Wheredijk

Versterking Wheredijk

De Where foto Stadspartij
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren zij of de dijken nog veilig zijn. Uit toetsing blijkt dat de Wheredijk op bepaalde delen niet voldoet aan de waterveiligheidseisen. Om Purmerend ook in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem verbetert HHNK de dijk.
De afgelopen tijd hebben er diverse mensen in oranje jassen over de Wheredijk gelopen om verschillende werkzaamheden uit te voeren. Dit ging om de (voor)onderzoeken welke nodig zijn om het gebied goed in kaart te brengen voor het ontwerp. Daarnaast is een aantal onderzoeken wettelijk verplicht om uit te voeren, voordat er vergunningen afgegeven kunnen worden voor de werkzaamheden.
Met een nieuwsbrief houdt het hoogheemraadschap de omwonenden en andere betrokkenen op de hoogte van de dijkversterking. HHNK verwacht dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 starten en brengt tot die tijd regelmatig een nieuwsbrief uit. Heeft u vragen over dit project? Kijk voor meer informatie op www.hhnk.nl/wheredijk.
Lees de nieuwsbrief over de versterking van de Wheredijk

Veiligheid artikelen