HomeNieuwsVeiligheidVerschillende experimenten wietteelt en goede spreiding

Verschillende experimenten wietteelt en goede spreiding

coffeeshop
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil namens gemeenten op korte termijn om de tafel met het Rijk, het Openbaar Ministerie en de politie om gezamenlijk te werken aan de experimenten met gedoogde teelt van cannabis. 
De gemeenten willen verschillende soorten experimenten, een goede spreiding over het land en sluitende afspraken over de veiligheid. Dit is noodzakelijk opdat de experimenten écht gaan bijdragen aan het verbeteren van veiligheid en volksgezondheid bij cannabisteelt en -verkoop.
Pijlers modernisering cannabisbeleid
De experimenten moeten de veiligheid in gemeenten verbeteren en de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van cannabis verminderen en de criminaliteit buiten de deur houden. Dit zijn de drie pijlers van modernisering van het cannabisbeleid die gemeenten al jarenlang bepleiten (zie het VNG-standpunt modernisering cannabisbeleid en het manifest Joint Regulation, onderaan dit bericht).
Verschillende experimenten nodig
De problemen met het huidige cannabisbeleid verschillen per regio. Daarom zijn verschillende experimenten nodig, waarbij gedacht kan worden aan vergunde teelt voor coffeeshops, teelt en verkoop in één hand, cannabis social clubs en andere distributievormen dan de coffeeshop. In de experimenten kan dan getoetst worden wat goed en niet goed werkt.
Goede spreiding over het land
Ook is een goede spreiding van experimenten over het land nodig, gezien de uiteenlopende problematiek. Gemeenten willen daarbij de mogelijkheid om niet alleen als gemeente maar ook als regio in te kunnen schrijven. Veel gemeenten werken al samen, omdat hun coffeeshops een regiofunctie hebben.
Cannabisbeleid als volksgezondheidsbeleid
Het is voor de gemeenten ook belangrijk dat naast Justitie en Veiligheid ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tafel zit. Dit om de risico’s van cannabisgebruik in het volksgezondheidsbeleid goed te borgen.
Goede afspraken en voldoende tijd
Goede afspraken zijn nodig om een gesloten keten te waarborgen. Bij de experimenten moet rekening worden gehouden met de effecten op buurgemeenten en buurlanden. De gemeenten pleiten ook voor voldoende tijd om de experimenten zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren met kennis van de lokale situatie en problematiek, en een looptijd die in staat stelt de effecten goed vast te stellen. 
Eerst in gesprek met Rijk
De VNG wil namens gemeenten eerst in gesprek met het Rijk over de voorwaarden voor de experimenten en hoe deze worden geëvalueerd. Daarna wordt pas het gesprek gevoerd over waar de experimenten het best kunnen worden uitgevoerd.
Meer informatie

foto: Stadspartij

Veiligheid artikelen