HomeNieuwsVeiligheidVergunning levering LPG aan tankstation(s) in strijd met Europees recht

Vergunning levering LPG aan tankstation(s) in strijd met Europees recht

Tamoil bij Makado
foto Stadspartij

In een jarenlang (2012) voortschrijdende veiligheidskwestie in Purmerend is thans in juridische zin duidelijkheid gekomen. Het Europese hof heeft beslist dat het opleggen van veiligheidsvoorschriften die verder gaan dan de Europese wet voorschrijft zijn verboden. Hierdoor is de LPG bevoorrading van het tankstation bij winkelcentrum Makado definitief in strijd met Europese wetgeving.

Regelingen die in strijd zijn met de Europese regels ten aanzien van de vrije vervoersmarkt en het harmoniseren van Europese veiligheidsvoorschriften zijn niet toegestaan, zo oordeelt het Europese Hof.

In 2014 werd al door de Raad van State geoordeeld dat Purmerend geen regels in strijd met Europese regelgeving kan vaststellen omdat buitenlandse vervoerders om concurrentie redenen niet verplicht kunnen worden de Nederlandse aanvullende veiligheidsregels op te volgen. Dit risico werd ook onderkend door de Minister die, naar nu blijkt, dacht een juridische uitweg te hebben gevonden.

Die juridische constructie betreft een afspraak tussen de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, De Vereniging Vloeibaar Gas, de Belangenvereniging Tankstations, De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, De Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche NOVE en de BOVAG.
In de zogenaamde Safety Deal met de organisaties vindt de levering aan en/of het transport van LPG naar LPG autogastankstations door de leden plaats door een tankwagen met een hittewerende bekleding en een speciale vulslang. Daarmee meende men het probleem te hebben opgelost.

Buurtbewoonster na jaren procederen in gelijk gesteld

Buurtbewoonster Helana Aslander vocht vanaf het begin de vergunningverlening aan. Volgens haar betoog betreft de Safety Deal schijnveiligheid. Met name doordat zij, naar nu terecht  blijkt, stelt dat de gemeente de volgens de Deal afgesloten voorschriften niet kan afdwingen. In eerste instantie verwierp de rechtbank van Noord-Holland haar bezwaar. In hoger beroep legde de Raad van State het geschil voor aan het Europese Hof die Helana Aslander nu in het gelijk stelt.

Nieuwe besluitvorming

De Stadspartij en D66 hebben zich vanaf het begin van de kwestie op het standpunt gesteld dat LPG tankstations niet in bewoond gebied thuishoren. Helaas is een meerderheid van de gemeenteraad tot nu toe een andere mening toegedaan.

Door de uitspraak van het Europese hof ligt de problematiek met betrekking tot de veiligheids risico’s van het LPG tankstation bij Makado, maar ook die van alle andere soortgelijke stations in het land, opnieuw op het bordje van het gemeentebestuur van Purmerend c.q. die van de Minister.

Persbericht Raad van State

De uitspraak van het Europese Hof

 

Veiligheid artikelen