HomeNieuwsMilieuVerdubbeling aantal laadpunten naar 4.400 in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Verdubbeling aantal laadpunten naar 4.400 in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht


Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben ingestemd met het plaatsen van 2.400 nieuwe laadpunten.

Hiermee wordt voldaan aan de grote vraag naar publieke laadpunten. Op dit moment zijn er in de regio ongeveer 2.000 laadpunten operationeel. De laadpunten worden verdeeld over de provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht vanuit het gezamenlijke project Metropool Regio Amsterdam-Elektrisch (MRA-E).

De vraag naar publieke laadpunten is onverminderd groot en daarom is er in februari 2016 gestart met een nieuwe aanbesteding. De aanbesteding is succesvol afgerond, waardoor de laadpunten nu geplaatst kunnen gaan worden. Het gaat hierbij om een paal met twee laadpunten. Door de groeiende markt van elektrisch vervoer en de gezamenlijke aanbesteding voor de 3 provincies, heeft het projectbureau MRA-E een gunstige prijs voor de aanleg gerealiseerd. Hierdoor kunnen met het eerder gereserveerde budget ruim het dubbele aantal van 2.400 laadpunten worden gerealiseerd.

Over MRA-E

MRA-Elektrisch is in 2012 gestart als project om elektrisch vervoer in de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren. Inmiddels is het projectgebied uitgebreid naar heel Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De gemeente Amsterdam en Utrecht hebben een eigen programma op gebied van elektrisch vervoer waarbij afstemming plaatsvindt met MRA-Elektrisch. MRA-E realiseert oplaadinfrastructuur, stimuleert elektrisch rijden en zorgt voor kennisdeling in Nederland. Samenwerken tussen markt en overheid staat daarbij centraal.

Aanvragen laadpaal

Elektrische rijders kunnen via de website www.laadpaal.mrae.nl een verzoek indienen voor het plaatsen van een laadpaal in hun buurt

Milieu artikelen