HomeNieuwsMilieuVerbod schadelijke stoffen voor bijen

Verbod schadelijke stoffen voor bijen

wildebijen
De Europese Commissie heeft besloten de toepassing te verbieden voor gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Het verbod geldt op alle gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn.

Helaas neemt de bijensterfte toe: van de ruim 358 wilde bijensoorten die door Jac. P. Thijsse zijn verzameld zijn er al 118 soorten verdwenen of bedreigd. Als opmerkelijk feit kwam toen naar voren dat de de imkerbij of gedomesticeerde honingbij daarbij zelfs een negatieve rol speelt.
De gifstoffen die in de landbouw worden gebruikt, zoals Neonicotinoide, blijken zeer schadelijk te zijn voor insecten en dus ook voor bijen.
Onlangs werd daarom in Purmerend een voorstel behandeld om in het bijzonder de wilde bijen in Purmerend de helpende hand te bieden.

Bijen van levensbelang voor gewasbestuiving
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken had hier op aangedrongen. Dijksma: ‘Dit is een belangrijk besluit. Bijen zijn van levensbelang voor de gewasbestuiving en daarmee voor onze voedselvoorziening.’

Particulier gebruik verboden, uitzonderingen voor professioneel gebruik
Het gaat om: imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin, zogenoemde neonicotinoïden. Gebruik op gewassen zoals maïs, koolzaad, erwt en bloeiende siergewassen en granen wordt verboden of beperkt.
Particulier gebruik van deze middelen wordt totaal verboden. Bij professioneel gebruik worden uitzonderingen gemaakt voor toepassingen waarbij bijen niet met deze middelen in aanraking komen. Zoals toepassingen onder glas, op wintergranen, spuittoepassingen die na de bloei worden gebruikt en gewassen die worden geoogst voordat ze tot bloei komen.

Ingangsdata
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van de 3 neonicotinoïden worden op 30 september 2013 ingetrokken of aangepast. Het verbod op het verhandelen en gebruiken van behandeld zaad voor gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn, gaat in op 1 december 2013. Staatssecretaris Dijksma heeft het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevraagd de hiervoor noodzakelijke aanpassingen van Nederlandse toelatingsbesluiten conform het besluit van de Europese Commissie door te voeren.

Milieu artikelen