HomeNieuwsVeiligheid‘Veilig Thuis’ nieuw meldpunt huiselijk geweld & kindermishandeling

‘Veilig Thuis’ nieuw meldpunt huiselijk geweld & kindermishandeling

veiligthuis
Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan per 1 januari 2015 samen. De naam van het gecombineerde meldpunt wordt ‘Veilig Thuis’. Door de fusie worden de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd.

Onder begeleiding van de VNG kozen gemeenten, cliënten en veldpartijen voor de naam Veilig Thuis. Staatssecretaris Van Rijn (VWS), minister Opstelten (VenJ) en staatssecretaris Teeven (VenJ) zijn het van harte eens met deze keuze.

Eén punt voor alle zorgen en vragen

Met de decentralisaties in het sociaal domein worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis. De werkwijze van de gemeenten kenmerkt zich door een integrale aanpak: één gezin, één plan. Daarom kunnen burgers en professionals straks bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling.

Veilig Thuis

De naam Veilig Thuis (ondertitel: Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) sluit aan op de publiekscampagne ‘Voor een veilig thuis’, met de bekende slogan: ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’.

Veiligheid artikelen