HomeNieuwsMilieuVeel kritische aanmerkingen op nieuwe afvalinzamelmethode

Veel kritische aanmerkingen op nieuwe afvalinzamelmethode

restafv.gifOp 23 oktober 2009 liet de Stadspartij in een persbericht weten dat de burgers van Purmerend ingrijpende gevolgen moeten vrezen van de nieuwe afvalinzamelmethode. Zonder de waarschuwing van de Stadspartij aan de burgers in de trant van "let op uw zaak" waren veel bewoners aan deze uitnodiging voorbijgegaan. Er zijn daarna meer dan 200 brieven bij de gemeente binnen gekomen met ideeën en suggesties van burgers ter verbetering van hetgeen de gemeente in hun straat van plan is.

Alle aanbiedplaatsen moeten opnieuw worden ingericht om bereikbaar te zijn voor de huisvuilauto met grijparm. Daar zijn kleine tot grote ingrepen het gevolg van, bovendien zullen veel aanbiedplaatsen gaan veranderen. Burgers kunnen daardoor ook zomaar vele meters verder hun aanbiedplaats toegewezen krijgen. Parkeerplaatsen verdwijnen of worden op ophaaldagen onbruikbaar als parkeerplaats, groen zal eraan moeten geloven. Allemaal zaken waarom de Stadspartij de ingreep niet zag zitten, maar de partij was toen een roepende in de woestijn.

Top ijsberg
De gemeente heeft ondertussen via informatiebijeenkomsten de bewoners geïnformeerd over wat er te gebeuren staat in hun straat. Meer dan 200 brieven van burgers of groepen van burgers kwamen hierop bij de gemeente binnen. Niet in het minst ook door de oproep van de Stadspartij zijn veel burgers gelukkig gaan kijken en zich rot geschrokken. De bezwaren variëren naar inhoud, maar getuigen van geshockeerde burgers door de gemeentelijke plannen. De meer dan 200 reacties met verbetervoorstellen ziet de Stadspartij dan ook als een soort top van de ijsberg, die straks bij de uitrol van het systeem nog meer negatieve reacties zal geven. Zeker ook nu de gemeente, in het defensief gedrongen, nu al laat weten dat niet alle klachten zullen kunnen worden gehonoreerd.

Ook de Stadspartij ontving vele van deze brieven in afschrift. De klachten variëren van: gewoon onuitvoerbaar vanwege fout straatbeeld louter van tekening gelezen, grotere loopafstand, tot blokkeren van uitritten, verzamelingen onder ramen met alle stankoverlast tot gevolg, ingrepen in het groen, opofferen van parkeerplaatsen, tot vraagtekens bij uitvoerbaarheid vanwege verkeerde aanname maatvoering straat.

Wethouder Krieger (milieu) schuwde eerder in zijn weblog de demagogie niet en zette de ruggen en schouders van de afvalinzamelaars in als tegenargument tegen de Stadspartij. Daar zou de nieuwe afvalinzamelmethode in het kader van de arbeidsomstandighedenzorg een goede remedie tegen zijn. De vraag die de Stadspartij aan die stelling overhoudt is of die zorg niet in combinatie met een betere burgerzorg beter kan worden opgelost. De Stadspartij heeft bovendien ook grote twijfels of de nieuwe methode wel een oplossing is voor de werkomstandigheden van de inzamelaars. Er wordt op hen qua aantal bezuinigd en de ophaalmethode kent ook voor hen nog vele nu nog ongewisse verslechteringen voor de werkomstandigheden. Ervaringen elders laten zien dat de nieuwe methode voldoet in landelijke gebieden, maar dat in een straatbeeld de positieve effecten snel verdampen.

ZIE OOK:

 

 

Milieu artikelen