HomeNieuwsEconomieTwee van de vier ketels van de Stadsverwarming stuk en uitgeschakeld

Twee van de vier ketels van de Stadsverwarming stuk en uitgeschakeld

Gevolgen, zowel technisch als financieel, nog onduidelijk

SVhulpHA
HulpWarmteCentrale
foto Stadspartij-BPP


Het college van B&W is door de leiding van de Stadsverwarming (SVP) geïnformeerd over problemen die SVP heeft met de technische installatie van de BioWarmteCentrale (BWC). Het gaat om onverwachte, versnelde slijtage in een deel van het systeem. Deze problemen en de oplossing daarvan hebben effect op het jaarresultaat 2023 en daarmee mogelijk ook op het dividend dat de gemeente verwacht voor dit jaar.

De leveringszekerheid, die voor zowel de gemeente als SVP prioriteit heeft, is volgens SVP niet in gevaar geweest. Er is op dit moment nog veel onduidelijk over de oorzaak van de problemen en de mogelijke gevolgen. Meer duidelijk wordt nog voor de zomervakantie verwacht.

Lekkages ketels door abnormale slijtage buizen

Na wat eerdere kleinere lekkages in januari, werd de SVP medio februari geconfronteerd met een grote lekkage in de één van de vier ketels van de BioWarmteCentrale (BWC). Deze ketel is op dat moment noodgedwongen uit operatie gehaald. Uit veiligheidsoverwegingen, ter bescherming van de medewerkers en aannemers is besloten om ook de naastgelegen ketel in hetzelfde ketelhuis uit te schakelen.

Na metingen is gebleken dat de buizen van beide ketels een slijtage laten zien van 60% in een periode van ca. 5/6 maanden waar dat normaliter een slijtage van 10% in een jaar is. Dit
is opmerkelijk gezien het feit dat er geen wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd ten opzichte van eerdere jaren. Inmiddels zijn ook de andere twee ketels doorgemeten en alhoewel ook de buizen in deze ketels een versnelde degeneratie laten zien zijn ze in betere staat dan de twee eerder genoemde ketels.

Verhoogde inzet gasgestookte HulpWarmteCentrales (HWC) borgt leveringszekerheid

Naast de veiligheid van de eigen medewerkers en de medewerkers van aannemers heeft de aandacht van de bedrijfsleiding in de periode eind februari en maart vooral gelegen op het borgen van de leveringszekerheid van de warmtelevering aan onze klanten. Ondanks het relatief koude weer eind februari en begin maart is er steeds ruim voldoende warmtevermogen beschikbaar geweest om betrouwbaar warmte te kunnen
leveren aan de klanten. Wel is daardoor veel meer inzet van de gasgestookte HulpWarmteCentrales nodig geweest dan in normale bedrijfsvoering.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het weer operationeel krijgen van de twee ketels die de afgelopen periode hebben uitgestaan. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar de bronoorzaak van de opgetreden problemen door middel van een systemische Bron-Oorzaak Analyse (Root-Cause-Analysis, RCA) waarbij ondersteuning plaatsvindt door partijen met chemische en procestechnologische expertise. Zo laat de bedrijfsleiding van de Stadsverwarming weten.

Financiële gevolgen

Dit alles heeft financiële gevolgen voor het bedrijfsresultaat van de SVP over 2023. Naast meerkosten voor onderzoeks- en reparatiekosten, is er meer inzet van gas nodig geweest via de HulpWarmteCentrales. Met de zeer hoge gasprijzen van de afgelopen periode en het grote verschil ten opzichte van het stoken van houtsnippers in de BWC, heeft dit een aanmerkelijk negatieve invloed. De exacte omvang hiervan is nog niet volledig helder en is mede afhankelijk van het RCA onderzoek. Nadere informatie hierover volgt nog.

 

Economie artikelen