HomeNieuwsVeiligheidTussenstand effect locatie verboden Purmerend juni 2014

Tussenstand effect locatie verboden Purmerend juni 2014

veiligewijk
Eind vorig jaar is op drie plekken in Purmerend een locatieverbod ingesteld voor de
nachtelijke uren. De burgemeester sprak met de raad af dat de effecten na een jaar zouden worden geëvalueerd. Tevens werd toegezegd dat halverwege het jaar, nl voor de commissie AZ 19 juni een tussenstand zou komen over de effecten van de eind 2013 ingestelde locatie verboden.

Het betreft de locaties:

  • Het Spinnerhof, Purmer Noord
  • De basketbalkooi Anne Franklaan, Wheermolen
  • De Koempoelan, Weidevenne

Er is bij zowel de wijkmanagers, als de afdeling handhaving (waaronder ook het Team Buurt Toezicht) en bij de wijkagenten navraag gedaan over waargenomen cq geregistreerde effecten. Zo is gevraagd naar:

  • · Aantallen boetes, bekeuringen cq waarschuwingen
  • · Meldingen overlast van bewoners
  • · Waarnemingen alle betrokkenen

Spinnerhof in de Purmer Noord
De Spinnerhofgroep lijkt opgelost. Het is erg rustig volgens alle betrokkenen. De gemeente heeft geen klachten meer gekregen van overlast op het Spinnerhof. TBT en politie hebben geen bekeuringen hoeven uitschrijven. Er zijn vlak na het plaatsen van het locatie verbodsbord vragen gekomen van een stichting die op het Spinnerhof 24/7 cliënten bezoekt: hen is uitgelegd dat de stichting onder de categorie “hulpdiensten” valt en daarmee onder de uitzonderingen.

Na het locatieverbod zijn de jongeren wel op andere plekken aangetroffen in de Purmer Noord, maar veroorzaakten niet meer de overlast zoals voorheen.

Basketbalkooi Anne Franklaan (Wheermolen)
Ook bij de basketbalkooi is het over het algemeen rustig Men ziet dat er veel politie-inzet is, ook met onopvallende auto’s en de ervaring is dat er op de meldingen van de bewoners goed wordt gereageerd. Bewoners van de A. Frankflat geven aan dat het bord met de openingstijdentijden door de week goed helpt, het is meestal veel eerder rustig dan toen het bord er nog niet hing.

Er zijn geluiden dat er toch af en toe nog sprake is van overlast later op de avond en in het weekend soms ook ’s nachts, men heeft de indruk dat er dan wordt gedeald. maar er zijn daarover geen officiële meldingen binnengekomen. Er zijn ook geen bekeuringen uitgeschreven.

Locatie de Koempoelan (Weidevenne)
Bij Koempoelan wordt nog wel gevoetbald in de avond, maar dat stopt meestal voor 22.00 uur. Half mei was er één klacht van een bewoner van de Gangeslaan dat ze na 22.00 uur nog aan het voetballen waren. Dit is na de klacht gelijk meegenomen door Team Buurt Toezicht (TBT).

Vanaf 1 december 2013 tot 1 juni 2014 zijn er 13 meldingen betreffende overlast jeugd en overlast vuurwerk bij de gemeente binnen gekomen. De vuurwerkoverlast (het merendeel rond Oud & Nieuw) vond plaats vóór 22.00 uur en de overlast door de jeugd in de maanden dec. jan., mrt., en april. Veelal rond 23.00 uur. Het is niet bekend of er direct gemeld is of een dag later.
Vanuit TBT en politie zijn geen bekeuringen geschreven.

Daarbuiten zijn er vier meldingen gedaan over vernielingen aan de school De Koempoelan. Hiervan is in jan, febr. mrt en mei aangifte gedaan.

De voorlopige conclusie van de burgemeester is dat de locatieverboden tot nu toe het effect hebben waar het voor bedoeld is: rust voor de omwonenden in de late avond en nacht.

Veiligheid artikelen