HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningToekomst jongerenwoningen onzeker

Toekomst jongerenwoningen onzeker

tijd jongerenwoningen hoorn (2).jpgDe discussie over de tijdelijke jongerenwoningen zal in december van dit jaar weer aan de orde komen. In oktober gaf de wethouder aan dat het project in de Kop van West van woningcorporatie Intermaris-Hoeksteen na bijna twee jaar is stopgezet. Of er een nieuw project met tijdelijke woningen zal worden gestart zal op donderdag 10 december duidelijk worden. Dan bespreekt het raadsforum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer het project en de mogelijke oplossingen voor jongerenhuisvesting in Purmerend.

 

 

De gemeenteraad van Purmerend gaf in februari 2007 de opdracht om tijdelijke woningen voor jongeren te bouwen. De locatie Kop van West kwam voor vijf jaar beschikbaar. De Kop van West is het gebied tussen de snelweg A7, de Weidevenne en het centrum. Woningcorporatie IntermarisHoeksteen zou de woningen gaan bouwen. Zij ontwierpen daarvoor een nieuw product; een demontabele prefabwoning van gemetseld beton. Juist de kwaliteit van dit ontwerp zorgde ervoor dat de raad destijds voor deze corporatie koos. Door de stukgelopen samenwerking met hun aannemer lukt het IntermarisHoeksteen niet meer om de woningen te leveren. Omdat de raad het initiatief heeft genomen wordt binnenkort met hen overlegd of er nog alternatieven zijn.

Het voordeel van tijdelijke jongerenwoningen is dat ze eenvoudig en snel neer te zetten zijn. Ook door de juridische procedure korter, omdat het gaan om woningen die niet langer dan vijf jaar blijven staan op één plek. Omdat in de Kop van West nog tot 2013 gewacht zal worden met bouwen, zou deze locatie bij uitstek geschikt zijn voor tijdelijke woningen voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar, een doelgroep waar ze woningnood zeer hoog is.

Oorzaken

Op 17 oktober maakte de directeur van Intermaris-Hoeksteen, de heer M.D. Hoitink, in een brief bekend dat zij het realiseren van tijdelijke jongerenwoningen niet meer doorzetten. Hoitink biedt in de brief zijn excuses aan dat Purmerend in de problemen is geraakt door het niet realiseren van de tijdelijke woningen. Als oorzaken noemt de directeur van de woningcorporatie het feit dat de bouwproducenten en de aannemer zich teruggetrokken hebben of zich niet aan hun verplichtingen hebben gehouden. Volgens Intermaris-Hoeksteen is de bouw industrie nog niet klaar voor het concept van de tijdelijke woningen van beton. Wel wil de woningcorporatie doorgaan met het ontwikkelen van deze manier van huizen bouwen. Hoitink hoopt dat in de toekomst op een andere locatie in Purmerend deze manier van het bouwen van tijdelijke woningen alsnog kan worden toegepast.

Wethouder Hans Engels (wonen) was niet blij dat het project is stopgezet: "Ik ben zwaar teleurgesteld. De heipalen liggen nota bene al klaar." De wethouder vindt dat de gemeente al veel doet voor starters, maar dan vooral op het gebied van koopwoningen. "Er zijn en worden op korte termijn driehonderd goedkope koopwoningen speciaal voor hen gebouwd. En meer dan de helft van de vrijkomende huurwoningen gaat in Purmerend naar starters. Wat niet wegneemt dat die 60 tijdelijke woningen meer dan welkom zouden zijn geweest."

Ook de Stadspartij betreurt het dat de tijdelijke jongerenwoningen er nog steeds niet zijn. Het hele project zou ongeveer 11 maanden duren, maar na twee jaar is er nog geen paal de grond ingegaan," reageert fractielid Evan Persijn van de Stadspartij. "Tijdelijke jongerenwoningen zijn bij uitstek dé oplossing om iets aan de woningnood in Purmerend te doen. Veel jongeren wachten onnodig lang op een eigen woning. Het is zaak dat hier snel wat aan gedaan wordt".

Oplossingen

Intermaris-Hoeksteen denkt wel mee aan een oplossing. Ze stelt voor om woningen in de regio Waterland, die bestemd zijn voor verkoop, aan te bieden aan jongeren en/of starters. Ook is de woningcorporatie bereid om permanente jongerenwoningen te bouwen op een andere locatie in Purmerend. Het nadeel hiervan is de tijdsplanning en het vergunningentraject.

In januari 2008 gaf een meerderheid van de gemeenteraad al aan dat zij, na het project met de tijdelijke jongerenwoningen, de voorkeur gaf aan de bouw van permanente woningen. De locaties die eerder aangewezen waren voor tijdelijke woningen, zoals de Sportlaan (naast de Beukenkamp) en de Vrouwezantstraat, zouden bestemd worden voor permanente starterswoningen, zowel koop- als huurwoningen. Het college van B&W geeft drie alternatieven voor de tijdelijke jongerenwoningen op de Kop van West. De eerste oplossing is de bouw van tijdelijke woonmodules van een lage kwaliteit. De tweede oplossing is anti-kraakbewoning, zoals in de Meteorenflats. Een derde mogelijke oplossing is het bouwen van permanente woningen voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Op dit moment wordt al veel gebouwd voor starters tussen de 23 en 34 jaar. Ook kan de raad nog met andere oplossingen komen.

Op woensdag 10 december aanstaande zullen de oplossingen besproken worden door de gemeente. De vergadering wordt gehouden op het stadhuis aan de Purmersteenweg is openbaar voor iedereen. Ook is de vergadering in principe te volgen op het lokale tv-kanaal van Purmerend.

Bron: Gemeente Purmerend

ZIE OOK:

 

 

Ruimtelijke Ordening artikelen