HomeNieuwsEconomieToekenning Warmtenetten investerings subsidie (WIS) en voortgang in de proeftuin Overwhere Zuid...

Toekenning Warmtenetten investerings subsidie (WIS) en voortgang in de proeftuin Overwhere Zuid (Blok-2)

Ca. 2,4 miljoen rijkssubsidie voor het onrendabele deel maakt voortgang werkzaamheden Stadsverwarming vanaf half januari mogelijk

Werkzaamheden gasloosproject
foto Stadspartij-BPP


Door een memo informeert wethouder Coen Lageveen de gemeenteraad over de stand van zaken in de proeftuin gasloos waarbij hij ingaat op de toekenning van de WIS en de voortgang van de proeftuin (Blok-2 Rijnstraat en omgeving). 1) Toekenning (Wis)

Eerder werd duidelijk in april 2023 dat de WIS regeling 2 werd gepubliceerd. Hierop volgde de mededeling van wethouder Lageveen dat de Stadsverwarming Purmerend (hierna SVP) voor de proeftuin (Overwhere Zuid) deze WIS-subsidieaanvraag heeft ingediend om snel te kunnen starten.

Het college is reeds geïnformeerd door de directie van SVP dat aangevraagde subsidie grotendeels is toegekend. Voor de gehele resterende proeftuin (incl. blok 2) is een totaalbedrag van €2.396.283,00. toegekend om een deel te dekken dat zich niet terugverdient met de ‘nieuwe’ aansluitingen (onrendabele top).

Voortgang proeftuin (Blok 2 Rijnstraat en omgeving)

Met de toekenning van de WIS subsidie en de reeds beschikbare (rijks)gelden in het project ‘aardgasvrij’ kan de gemeente de proeftuin verder vervolgen, te beginnen met blok 2 .  Concreet betekent deze toekenning dat deelnemende woningeigenaren en Intermarishuurders gelijktijdig met deze memo een brief zullen ontvangen waarin zij worden meegenomen over de verdere werkzaamheden en het aansluitproces. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de straat half januari en worden in de loop het eerste kwartaal 2024 de eerste woningen daadwerkelijk aangesloten.

Over de verdere voortgang van de proeftuin zal wederom per fase informatie worden gegeven, waarbij de haalbaarheid van elke fase opnieuw zal worden getoetst op basis van o.a. draagvlak en financierbaarheid.

 

Economie artikelen