HomeNieuwsMilieuTijdelijke boombakken voor Vleermuizen

Tijdelijke boombakken voor Vleermuizen

vleermuis
Als de gemeente werkzaamheden in de openbare ruimte gaat uitvoeren moet deze zich onder andere houden aan de Flora- en Faunawet. In een deel van Overwhere leven veel vleermuizen, die beschermd zijn. Bomen en struiken zoals in de Arenastraat zijn belangrijke voedselplekken voor vleermuizen, die insecten eten. Vooruitlopend op de rioolwerkzaamheden in die wijk heeft de gemeente daarom in 2013 al nieuwe bomen geplant, één van de maatregelen om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Rioolwerkzaamheden en nieuw geplante bomen
Helaas blijkt nu toch dat de aankomende rioolwerkzaamheden in de Arenastraat erg veel hinder zullen ondervinden van deze nieuwe bomen. Ze kunnen tijdens het rioolwerk niet in de straat blijven staan. Een oplossing is gevonden in het toepassen van ‘mobiele bomen’. Dit zijn bomen die in grote bakken worden geplant, en daardoor verplaatsbaar zijn. Het voordeel is dat de groenzone behouden blijft en de rioolwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder last te hebben van obstakels.

Standplaatsen boombakken Arenastraat
De bomen die vorig jaar in de Arenastraat werden aangeplant, worden daarom verplant naar de Kolfstraat waar zij een nieuwe groene verbinding gaan vormen voor de vleermuizen die daar leven. Deze bomen gaan dus niet verloren. De nieuwe boombakken in de Arenastraat worden op ongeveer dezelfde plaats gezet als de huidige plek. Daarbij houdt de gemeente rekening met de maximale onderlinge afstand tussen bomen die vleermuizen nodig hebben. De bomen die in de boombakken komen, zijn: elzen, berken en wilgen. Zodra de werkzaamheden gereed zijn zullen de boombakken verplaatst worden naar een volgend werk, en dan worden definitieve nieuwe bomen geplant in de Arenastraat.

Standplaatsen boombakken Flevostraat
Boombakken zullen ook worden gebruikt in de Flevostraat en de Kolfstraat, als daar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Vooruitlopend op die werkzaamheden zal de gemeente in de Flevostraat alvast een aantal boombakken gaan plaatsen, tussen de Arenastraat en het Achterom. Ook dit gebeurt om de leefomstandigheden voor de vleermuizen op peil te houden.
De bewoners aan de Kolfstraat en Flevostraat zullen te zijner tijd geïnformeerd worden over deze werkzaamheden.

Planning
Het verplanten van bomen en het plaatsen van boombakken zal vanaf begin maart gebeuren.

Bron: brief gemeente aan bewoners 3 februari 2014

Milieu artikelen