HomeNieuwsMilieuSubsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

zonnepanelen
Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? Helaas is het subsidieplafond van € 230.000, dat is vastgesteld voor de uitvoering van de Subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. gemeente Purmerend 2017 is met ingang van 28 juni 2019 bereikt.

Dit betekent dat er dit jaar geen subsidieaanvragen meer op grond van deze regeling in behandeling kunnen worden genomen. Er is nog geen besluit genomen door de gemeenteraad over eventuele continuering van deze subsidieregeling in 2020.

Als huiseigenaar kon u bij de gemeente een duurzaamheidslening aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. De Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximum € 25.000,- inclusief BTW.

Subsidieaanvragen zijn wellicht binnenkort weer mogelijk voor:

Dakisolatie, Duurzame ventilatie**, Energielabel actualiseren*, Gasafsluiting, Gevelisolatie, Groene daken, Kleinschalige windturbine, Lage temperatuur verwarmingsinstallatie, Maatwerkadvies voor verduurzamen woning*, Raamisolatie, Regenwaterberging*, Aansluiting op Stadsverwarming, Vloerisolatie, Warmtepomp, Warmte koude opslag installatie, Warmte terug win installatie, Zonnepanelen***, Zonneboiler

* Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.
** Uitsluitend in combinatie met isolerende duurzaamheidsmaatregelen.
*** Houdt u er rekening mee dat het btw bedrag niet meegefinancierd wordt, dit bedrag is al terug te vorderen via de Belastingdienst.

De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

foto Stadspartij

Milieu artikelen