HomeNieuwsVeiligheidSubsidie voor verkeerseducatie Noord-Hollandse jongeren

Subsidie voor verkeerseducatie Noord-Hollandse jongeren


De provincie Noord-Holland stelt in 2017 ruim 9 ton subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie. De provincie verwacht dat, met voorlichting over verkeersveiligheid aan jongeren, de veiligheid in het verkeer verbetert.
Het is voor gemeenten, verenigingen en stichtingen mogelijk om vanaf maandag 2 januari 2017 subsidie aan te vragen voor projecten tussen de € 5.000,- en € 100.000,-. De uiterste indieningstermijn voor een subsidieaanvraag is 15 februari 2017.
In voorgaande jaren is de subsidie toegekend aan projecten variërend van theoretische en praktische verkeerslessen tot aan een fietscheck en oefenen met de gevolgen van het gebruik van sociale media op de fiets. Zolang de nadruk ligt op het aanleren van veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht, is het mogelijk om subsidie aan te vragen.
De subsidie heet ‘gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2017’ en kan tot en met 15 februari 2017 aangevraagd worden. De wijze van beoordeling is opgenomen in de uitvoeringsregeling en het aanvraagformulier. Beide zijn, gedurende de indieningstermijn, te vinden in het subsidieloket.
Voorlichting over verkeersveiligheid
De provincie heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid: niet alleen in technische zin, maar ook door voorlichting en bewustwording. De provincie richt zich daarbij vooral op verkeersgedrag en bewustwording bij (basis)scholieren. Ieder jaar stelt Noord-Holland subsidie beschikbaar aan projecten die hier een bijdrage aan leveren.

Veiligheid artikelen