HomeNieuwsMilieuStrengere eisen voor kolencentrales

Strengere eisen voor kolencentrales

kolencentrale
Er worden hogere rendementseisen aan kolencentrales gesteld. Dit heeft consequenties voor de meest vervuilende kolencentrales in Nederland uit de jaren 80.

Milieuwinst

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) donderdag 3 juli 2014 aan de Tweede Kamer. Met de hogere eisen wordt een vergelijkbare milieuwinst behaald als met de voorgenomen sluiting van 5 oude kolencentrales uit het Energieakkoord was beoogd.

Doelen Energieakkoord

‘Dit alternatief doet recht aan de doelen van het Energieakkoord’, aldus Kamp. ‘In 2020 willen we 14% van alle energie in ons land duurzaam opwekken. Daar zetten we de komende jaren flink op in met de bouw van windmolens en plaatsing van zonnepanelen. Door hogere rendementseisen aan kolencentrales te stellen, wordt de CO2-uitstoot daarnaast verminderd.’ De minimum rendementseisen voor kolencentrales worden in 2016 verhoogd naar 38% en 2017 naar 40%. Dit gebeurt via de Wet milieubeheer, waardoor de nieuwe normen snel ingevoerd kunnen worden. Dit heeft consequenties voor de oudste en meest vervuilende kolencentrales in Nederland. Die presteren onder deze normen en zijn aan het einde van hun levensduur.

Werken aan duurzame en betaalbare energie

In het Energieakkoord is vorig jaar samen met energiebedrijven en milieuorganisaties afgesproken 5 kolencentrales uit de jaren 80 te sluiten. De afspraak hierover bleek niet binnen het mededingingskader te passen. Alle opties voor een alternatieve oplossing zijn vervolgens onderzocht door de partijen van het Energieakkoord. Kamp: ‘De komende jaren zal ik samen met marktpartijen, overheden en natuur- en milieuorganisaties verder werken aan duurzame en betaalbare energie in Nederland.’

Milieu artikelen