HomeNieuwsEconomieActivere rol gemeente tijdens Koning(inne)(s)dag?

Activere rol gemeente tijdens Koning(inne)(s)dag?

koninginnedameiden
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website.

De stelling nu luidt: Om Koninginnedag voor burger en ondernemer in Purmerend aantrekkelijk te maken moet de gemeente een actieve rol spelen

Raadslid Mario Hegger reageert er als volgt op:

De gemeente heeft vooral een ondersteunende taak.

De Stadspartij wil initiatieven van ondernemers zoveel mogelijk faciliteren, door vanuit de gemeente mee te denken en te adviseren waardoor vergunningen sneller kunnen worden afgegeven. Gemeentelijke afdelingen en gesubsidieerde instellingen horen daarbij betrokken te worden. Met elkaar moet het mogelijk zijn om er een mooi en groot feest van te maken. De Koemarkt is er in ieder geval klaar voor.

Wat wordt er verstaan onder aantrekkelijk maken?

Wil dat zeggen:

  • Geld ter beschikking stellen?
  • Flexibeler omgaan met het vertrekken van vergunningen?
  • Meer inzet van gemeentelijke diensten?
  • Oproepen tot het inbrengen van ideeën om een leuk feest te organiseren?
  • Of dit jaar de activiteiten laten voortbestaan zoals die in de voorgaande jaren werden georganiseerd?

Het gaat volgens de Stadspartij om de initiatieven die vanuit de gemeenschap en in het bijzonder de ondernemers naar voren komen.

Volgens de Stadspartij kan het gewoon niet dat in deze tijd de gemeente door een bezuiniging van bovenaf opgelegd, van 6 miljoen euro, structureel nu de portemonnee gaat trekken om een feest te gaan organiseren. 
Door te kijken naar samenwerking en de krachten en middelen hierbij te bundelen moet het toch mogelijk zijn om een goed feest te organiseren.
De Horecaondernemers op en rond de Koemarkt hebben een groot financieel voordeel als de toestroom naar de Koemarkt groot zal zijn. Om dat voor elkaar te krijgen zal er eerst geïnvesteerd dienen te worden. 
De gemeente kan de burgers oproepen, via de mediakanalen die zij nu ook al gebruikt, om vooral naar de vele activiteiten te gaan.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvragen kan de gemeente ondersteuning verlenen om zorg te dragen dat snel aan de eisen van de vergunning kan worden voldaan, bijvoorbeeld bij het garanderen van de veiligheid. De adviseur evenementen heeft hier een grote verantwoordelijkheid in.

Als er geen nieuwe initiatieven komen en het oude programma van Leeghwaterpark en later in de middag feest en ontmoeting op de Koemarkt, is het wat betreft de mening van de Stadspartij ook prima.
De Stadspartij laat het vooral over aan de bewoners, instellingen en ondernemers in Purmerend, om er wel of niet een groot feest van te maken en in welke vorm dan ook.

Economie artikelen