HomeNieuwsMilieuSTELLING: Purmerend moet duurzamer worden

STELLING: Purmerend moet duurzamer worden

duurzaam
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website. Deze week luidt de stelling:
Purmerend moet duurzamer worden

Bert Meulenberg, raadslid voor de Stadspartij, reageert erop:

‘Purmerend is aan het onderzoeken hoe het de lokale duurzaamheid kan versterken. De Stadspartij is een groot voorstander van dit proces. In april 2011 is er een raadsbrede KOPgroep (Kiezen na Oriëntatie en Participatie) in het leven geroepen om met behulp van de inwoners, organisaties en ondernemers van Purmerend te onderzoeken hoe de duurzaamheid kan worden versterkt. Raadsleden bezoeken nu, in gezelschap van ambtenaren, ondernemers. Het zoveel mogelijk verzamelen en toepassen van duurzame werkmethoden en  het verkrijgen van ideeën moet de Purmerendse duurzaamheid tot een maximum verhogen.’

 Doelstellingen Stadspartij

In het programma van de Stadspartij staan de doelstellingen die de Stadspartij nastreeft op het gebied van de kwaliteit van de leefomgeving.
In de inleiding van het desbetreffende hoofdstuk staat:

Voor de Stadspartij is de leefomgeving van onschatbaar belang. Milieu is hieraan
een niet los te koppelen verbinding. Wij zijn te gast op deze aarde en hebben tot taak dat het gastverblijf voor de na ons komende generaties voor mens en dier leefbaar blijft. Het is in veel gevallen een internationale aanpak maar zeker ook plaatselijk kan hieraan een grote bijdrage worden geleverd.

In onze stad op zich en de wijken in het bijzonder is veel winst te behalen.
De gemeente heeft een voorbeeld en voortrekkersfunctie te vervullen waar het milieuzaken betreft. Voorlichting aan burgers over verantwoord omgaan met onze leefomgeving en het milieu is daar een onderdeel van. Op deze wijze kunnen burgers een versterkende functie vervullen.

Lees door HIER te klikken de overige doelstellingen m.b.t. de leefomgeving van de Stadspartij.

Milieu artikelen