HomeNieuwsVeiligheidSTELLING: Er moet harder worden opgetreden tegen hangjongeren in Purmerend

STELLING: Er moet harder worden opgetreden tegen hangjongeren in Purmerend

jeugdtopx
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website. Deze week luidt de stelling:
Er moet harder worden opgetreden tegen hangjongeren in Purmerend

Raadslid Mario Hegger van de Stadspartij reageert er als volgt op:

‘Ja er moet worden opgetreden tegen hangjongeren die overlast geven of zich bezig houden met criminaliteit. De Stadspartij staat voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving.  De aanpak moet volgens twee sporen: hulpverlening om het gedrag te veranderen en als iemand echt niet wil dan via politie en justitie. Dan kan de rechter verplichte maatregelen opleggen. Het moet afgelopen zijn met het hap-snap beleid. De aanpak TopX in Purmerend wordt met volledige instemming van de Stadspartij gestart.’

Achtergrondinformatie
De Stadspartij heeft al jarenlang, steeds weer bij verschillende voorgaande colleges, aangegeven dat het niet goed gaat met een aantal jongerengroepen in de stad. Telkens weer werd er vanuit voorgaande colleges en de raad geroepen dat het wel mee viel en dat er in Purmerend geen jeugdbendes of criminele groepen waren.
De Stadspartij heeft hier nooit veel waarde aan gehecht omdat de Stadspartij regelmatig van bewoners te horen kreeg dat het in bepaalde wijken van Purmerend helemaal niet goed ging.
Ook op dit moment gaat het niet altijd goed in Purmerend, met als dieptepunt van de ellende een jongen die het met zijn leven moest bekopen.
De politie heeft dit zeer serieus aangepakt en de oplossing is niet altijd gemakkelijk, dat blijkt uit de praktijk.

Twee sporen aanpak
De politie kan de dader(s) aanhouden en voor het gerecht brengen, maar daar is het probleem van de overlast en de criminaliteit nog steeds niet mee opgelost.
De Stadspartij heeft regelmatig aangegeven dat er volgens het twee sporen beleid zou moeten worden gewerkt. Aan de ene kant moet je goed kijken waar de groepscultuur uit ontstaat en voorts wat je daar maatschappelijk aan kan doen.
Dan kan je natuurlijk niet altijd maar met elkaar blijven praten en net doen of het wel mee valt. Nee, de Stadspartij wil duidelijke vooruitgang zien in de aanpak. De Stadspartij staat, zoals bekend, voor duidelijkheid.

Het college, met de burgemeester voorop, is ook van mening dat het afgelopen moet zijn en dat de overlastgevende en de criminele groepen in Purmerend aangepakt moeten worden. Daarvoor is een goede samenwerking met verschillende organisaties hard nodig.
Niet alleen de intentie uitspreken om mee te willen werken. Nu duidelijke doelen stellen, hoeveel uren aan capaciteit en middelen zetten de verschillende organisaties in en welke maatregelen worden er genomen.

De TopX aanpak
Met het project ‘TopX Jeugd’ wil de gemeente Purmerend, samen met de politie, ervoor zorgen dat probleemjongeren niet afglijden tot jeugdcriminelen. De gemeente heeft een lijst met tachtig Purmerendse probleemjongeren opgesteld. Deze krijgen elk een persoonlijke regisseur aangewezen die zorgt voor afstemming van de aanpak van de verschillende hulpinstanties.

De Stadspartij is van mening dat het huidige college met de TopX jeugdaanpak goed op weg is om de kansen van de jongeren waar het niet goed mee gaat te verbeteren.
De Stadspartij roept de jongeren die, op wat voor manier dan ook, de openbare orde verstoren op om gebruik te maken van het aanbod. Als politie en justitie uiteindelijk hard gaan optreden dan wordt je daar als overlastgevende jongere echt niet beter of gelukkig van.

In Amsterdam is een soortgelijke aanpak sinds oktober 2011 van start gegaan onder de naam Top 600 en daar merken de jonge criminele veelplegers echt wel dat ze op de huid worden gezeten en er hoge straffen worden uitgedeeld. Het gaat volgens de Stadspartij telkens weer over het maken van een keuze: doe ik iets wel of doe ik het niet en als ik het doe wat zijn de gevolgen en wat heb ik te verliezen. Daar gaat het om!
De gemeente kan vanuit haar beleid hier grote invloed op hebben. De Stadspartij zal de aanpak blijven volgen en ondersteunen.

Veiligheid artikelen