HomeNieuwsMilieuSTELLING: Er is “lichtvervuiling in Purmerend”

STELLING: Er is “lichtvervuiling in Purmerend”

lichtvervuiling
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website.
Deze week luidt de stelling: Er is “lichtvervuiling in Purmerend”

Raadslid Bert Meulenberg reageert er als volgt op:

‘Voor de Stadspartij mag het gebruik van licht op veel plaatsen aanzienlijk worden verminderd. De veiligheid zal ten alle tijden moeten worden gewaarborgd. Toch zie je vaak op veel plaatsen licht branden waarvan je denkt moet dat nu.
Op particulier gebruik heeft de gemeente geen zeggenschap. Het is voor de Stadspartij een uitgemaakte zaak dat de gemeente er scherp op moet toezien dat het onnodig laten branden van verlichting moet worden gestopt. Het is goed voor het milieu en daarnaast levert het ook nog extra financiën op voor de noodleidende gemeentelijke portemonnee.’

Gemeentelijke zoektocht naar lichtvervuiling

De fractie van GroenLinks wilde bij  de laatst gehouden behandeling van de Kadernota dat de gemeente jaarlijks een ‘Nacht van de nacht’ zou organiseren. Hierbij worden tijdelijk lichten gedoofd op bepaalde plekken in de gemeente om mensen bewust te maken van lichtvervuiling en de mogelijkheden om dit terug te dringen. Het college van B en W adviseerde de raad om in te stemmen met het tweede deel van het voorstel van GroenLinks. Dat beoogt dat het gemeentebestuur de lichtvervuiling actief aanpakt.

De raad was het unaniem eens over het voorstel van GroenLinks. Wethouder Helm komt in 2013 met een beleidsnotitie Openbare Verlichting, waarin voorstellen staan om minder licht te verbruiken en daarmee een bijdrage te leveren aan het milieu. Welke plekken dat betreft wordt dan duidelijk. Uiteraard daar waar het kan zonder dat de veiligheid of het veiligheidsgevoel van inwoners in het geding komt.

Milieu artikelen