HomeNieuwsMilieuSTELLING: De komst van de biowarmtecentrale is een aanwinst voor Purmerend

STELLING: De komst van de biowarmtecentrale is een aanwinst voor Purmerend

biowarmtecentrale
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de
stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website. Deze week luidt de stelling:

De komst van de biowarmtecentrale is een aanwinst voor Purmerend

Bert Meulenberg, raadslid voor de Stadspartij, reageert erop:

‘De Stadspartij staat positief ten aanzien van iedere vorm van duurzaamheid. Eeen biowarmtecentrale kan dan ook bijdragen aan het verduurzamen van de energieleveranties in Purmerend. Er zijn echter ook risico’s aan verbonden. Het leveren van de grondstof kan voor grote logistieke druk op de omgeving gaan zorgen. Ook het risico dat deze methode door andere partijen wordt overgenomen is aanwezig. Dat kan voor opdrijving van de grondstoffenprijzen gaan leiden. De Stadspartij ziet het wel als een aanwinst maar maakt wel een gedegen risicoanalyse.’

Achtergrond

Op dit moment maakt de Stadsverwarming Purmerend BV (SVP) gebruik van de warmtekrachtcentrale van Nuon. In 2013 loopt die overeenkomst af en daarna wil SVP zelf groene warmte opwekken. Hiervoor moet een biowarmtecentrale worden gebouwd. Deze is gepland aan Contact 1A (bedrijventerrein Baanstee Oost).

De bouw van de centrale begint met het aanvragen van omgevingsvergunningen. Deze bestemming past niet in het huidige bestemmingsplan, daarom moet het bestemmingsplan eerst worden gewijzigd. Daarna kunnen de benodigde vergunningen worden verleend.

Voor de efficiëntie heeft SVP ervoor gekozen om de procedures van de omgevingsvergunningen en het nieuwe bestemmingsplan, tegelijkertijd te doorlopen. Dat betekent dat de ontwerpbesluiten voor zowel de omgevingsvergunningen, als het ontwerpbestemmingsplan, op hetzelfde moment (al vanaf dinsdag 6 maart) ter inzage is gelegd.

Milieu artikelen