HomeNieuwsVeiligheidSTELLING: 30-km-zones altijd inrichten om snelheid te beperken

STELLING: 30-km-zones altijd inrichten om snelheid te beperken

veiligewijk
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de
stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website. Deze week luidt de stelling: 30-km zones altijd inrichten om snelheid te beperken.

De Stadspartij vindt het van groot belang dat 30-km zones dusdanig zijn ingericht dat het niet uitnodigt om harder dan 30 kilometer per uur te gaan rijden. Bestuurder(s) bewust maken dat je niet hard mag rijden.  Daar zijn verschillende oplossingen voor. Zeker bij scholen is het van groot belang dat er niet harder wordt gereden en genoeg uitzicht is om veilig over te steken.

De Stadspartij vindt verkeersveiligheid van groot belang.  De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en de weg. Daarmee ook de veiligheid van het verkeer dat over de wegen rijdt. Met name de woonwijken waar kinderen spelen en op school zitten is het van groot belang dat er rustig wordt gereden en de bestuurder(s) zich bewust zijn dat er niet hard gereden kan worden. Om deze bewustwording te activeren dienen de wegen in de 30 km zones zodanig ingericht worden dat bestuurder(s) als vanzelf rustig gaan rijden en niet harder gaan dan 30 km per uur.

De Stadspartij ziet het niet zitten om extra handhaving uit te laten voeren in de woonwijken.  De politie kan beter worden ingezet voor het bestrijden van de criminaliteit en de overlast dan met een lasergun te gaan staan in de woonwijk. Alleen aanbrengen van 30 km zoneborden is volgens de Stadspartij niet genoeg.  Verandering van inrichting van de weg maakt het duidelijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt.

En nu nog de weggebruikers!

Veiligheid artikelen