HomeNieuwsEconomieStartersleningen? Niet doen!

Startersleningen? Niet doen!

Starterslening: de armoedeval voor huizenkopers

De Stadspartij Purmerend is fel tegen het gebruik van het instrument startersleningen om de zogenaamde grote kloof tussen de huur- en koopmarkt te verkleinen. In aanvang een renteloze en aflossingsvrije lening ter grootte van het bedrag dat de koper, op grond van zijn huidige inkomen, niet hypothecair kan financieren. Ook in 2003 heeft de Stadspartij tegen de invoering van de startersleningen voor nieuwbouwprojecten gestemd.

 

De praktijk heeft de Stadspartij gelijk gegeven. Het aantal verstrekte startersleningen bij de nieuwbouwprojecten verloopt tot nu toe matig. Ieder zinnig mens denkt in dergelijk geval: stoppen met het verstrekken van startersleningen. Dit college van Burgemeester en Wethouders, bestaande uit PvdA, VVD en CDA, denkt daar anders over. B&W wil het aantal startersleningen juist uitbreiden. Nu ook naar de bestaande bouw. Het gevolg van dit beleid is dat de koopwoningen juist duurder worden voor de starters. Immers, de vrije markt (vrij spel van vraag en aanbod) wordt er door verstoord. Dat de VVD hiermee akkoord gaat, bewijst alleen maar hoe deze partij de kluts is kwijtgeraakt.Degenen die beter worden van dit beleid zijn de woningcorporaties, projectontwikkelaars en de huidige huizenbezitters. Door dit instrument blijven de huizenprijzen hoog, en zullen zelfs stijgen en dus onbereikbaar blijven voor de vele starters. De starters die een starterslening aanvragen, lopen in een armoedeval. 

Systeem

Het systeem van starterslening is gebaseerd op het volgende. Door stijging van het gezinsinkomen stijgt de draagkracht van het gezin om aan hogere financiële verplichting te kunnen voldoen. Dus hoe meer het gezin gaat verdienen hoe meer hun woonlasten (rente en aflossing) zullen stijgen. Dit is geen sociaal beleid dit is asociaal beleid. Het advies van de de Stadspartij aan de starters is: Starterslening: nooit doen! Je bent immers een dief van je eigen portemonnee.

 

Economie artikelen