HomeNieuwsEconomieStart ENECO tour Purmerend weer op losse schroeven"

Start ENECO tour Purmerend weer op losse schroeven”

eneco tour 1.jpg

"De komst van de ENECO tour in Purmerend in 2010 is op losse schroeven komen te staan". Dat zegt het bestuur van de stichting Purmerend Op Koers die de ENECO tour naar Purmerend zal gaan halen. Door het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad zal op de plek van de huidige Schapenmarkt een tijdelijke parkeergarage gebouwd worden. De ENECO tour had hier juist een VIP-TourCafé gepland.

Het college van B&W van Purmerend, gesteund door de meerderheid van de gemeenteraad, heeft de stichting Purmerend op Koers in ernstige verlegenheid gebracht. Wat is het geval. Op 26 juni 2008 heeft het college gepropageerd dat de gemeenteraad een besluit nam om ‘op stel en sprong’ een noodparkeergarage op de Schapenmarkt te bouwen. Nog voor de besluitneming door de raad waarschuwde de stichting dat een dergelijk besluit een ernstige bedreiging vormt voor het doorgaan van de start van de ENECO tour in Purmerend in het jubileumjaar 2010. Desondanks besloot een meerderheid van de raad toch, juist vanwege het op het laatste moment afhaken van DEEN als locatie, dat de noodparkeergarage toch op de Schapenmarkt moet komen. Stadspartij P93 distantieerde zich als een van de weinige partijen van dit ‘paniekerige’ raadsbesluit.

 

Naar nu blijkt heeft wethouder Keijzer op de ochtend voor de raadsvergadering van 26 juni 2009 bevestigd aan de stichting Purmerend op Koers, dat het college niet heeft stilgestaan bij de gevolgen van het aannemen van de locatie noodparkeergarage Schapenmarkt  voor de ENECO Tour in 2010. Op haar aanraden heeft de stichting toen direct een brandbrief aan de gemeenteraad gestuurd. Zo beschikte de raad diezelfde avond bij de besluitvorming ook over die informatie. Een tevergeefs gestuurde brandbrief van de stichting, naar uit de besluitvorming later dus bleek. Het college, het kan niet anders dan ook gewaarschuwd door wethouder Keijzer, hulde zich die avond over de ‘alarmbel’ van de stichting Purmerend op Koers verder in zwijgen. In een brief van 12 juli 2008 aan het college trekt de stichting wederom aan de ‘alarmbel’.

 

"Doorgaan start ENECO Tour in Purmerend op losse schroeven

Het ziet er nu naar uit dat het bestuur van de ENECO Tour, met zo’n cruciale wijziging van het parcours -in casu het gebruik van de Schapenmarkt- niet akkoord zal gaan.

De Schapenmarkt en aangrenzende wegen nemen in het parcours belangrijke posities in:

  • De Plantsoenstraat en de Plantsoengracht zijn bestemd voor vertrekkende KLPD (politie) motoren en volgwagens voor de renners die vanaf de Koemarkt starten;
  • De Koestraat is bestemd voor de afbuiging ‘karavaan’, waarna de renners de Nieuwstraat finishen;
  • De Schapenmarkt zelf is geprojecteerd voor het VIP-TourCafé, de ontmoetingsplaats bij uitstek voor bijzondere genodigden, grote sponsoren en personen met een sponsorarrangement;
  • Tevens wordt op het Baston (hoek Nieuwstraat-Plantsoengracht een ‘videowall’neergezet, waarbij ‘live’TV beelden van de proloog en reclame uitingen worden geprojecteerd. Ook de voltallige internationale pers van TV- en fotojournalisten zal deze locatie benutten voor hun werkzaamheden.

De Schapenmarkt is dan ook een cruciale plaats voor de ENECO Tour organisatie om het welslagen van het evenement te doen slagen. Het ziet er nu naar uit dat de overkoepelende organisatie van de ENECO Tour een dergelijke ingreep, veroorzaakt door het gemeentebestuur, niet zal goedkeuren. Het doorgaan van de start van de ENECO Tour in jubileumjaar 2010 in Purmerend komt daarmee op losse schroeven te staan.

De stichting ‘Purmerend op Koers’ wenst dan ook voor 15 augustus een afspraak voor overleg met het gemeentebestuur over deze situatie te hebben gemaakt. Inzet bij dit overleg van de stichting is:

  • sluitende en juiste informatie over de herinrichting van de Koemarkt en de Schapenmarkt;
  • het intact blijven van het bij het college sinds januari 2008 gepresenteerde dus bekende vastgelegde parcours;
  • de verstrekking van vergunningen aan derden vóór en tijdens de ENECO Tour;
  • overige aspecten waarmee bij de organisatie rekening moet worden gehouden."

ZIE OOK:

24-06-2008 Noodparkeerdek toch niet bij Deen

29-03-2008 ENECO tour gaat toch door 

Economie artikelen