HomeNieuwsMilieuStadsverwarming voor Kop West

Stadsverwarming voor Kop West

Stadsvkopvanwest
Donderdag 13 augustus ondertekenden wethouder H. Krieger en G. de Man, directeur van Stadsverwarming de “Overeenkomst Energievoorziening Kop West”. Met deze overeenkomst krijgen de bewoners van Purmerends nieuwste wijk Kop West toegang tot het duurzame warmtenet van Stadsverwarming.

Samen met het warmteplan zorgt de overeenkomst ervoor dat inwoners een keuze hebben tussen verschillende duurzame alternatieven.

Duurzaam en lokaal

Op Kop West, gelegen pal naast het historische centrum van de stad, komen uiteindelijk 550 woningen. De getekende overeenkomst bevat afspraken over de aanleg en kosten van stadsverwarming voor deze woningen. Binnenkort zal Stadsverwarming starten met het aanleggen van het warmtenet.  “Als gemeente vinden we het belangrijk dat warmte duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Stadsverwarming heeft een heel duurzaam warmtenet. Maar individuele bouwers moeten ook de ruimte hebben om met eigen oplossingen te komen. Met elkaar zorgen we voor duurzame energievoorziening op Kop West” aldus wethouder Krieger.

Warmteplan

Eerder werd al een warmteplan voor Kop West vastgesteld. Daarin is geregeld dat het voor Kop West het duurzame Stadsverwarmingsnet wordt aangelegd, maar dat individuele bewoners ook de ruimte krijgen met eigen oplossingen voor warmtevoorziening te komen. Dat alternatief moet dan ten opzichte van het warmtenet minimaal dezelfde prestaties leveren op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid.

Milieu artikelen