HomeNieuwsMilieu‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

StadverwHA
Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stadsverwarming zijn aangesloten. Ook werden er reacties ontvangen van huurders die nog niet op het warmtenet zijn aangesloten, maar die vrezen dat dit wel zal/kan gaan gebeuren na bijvoorbeeld een renovatie of in de huidige “proeftuin”.

InterWhere verwacht door het bekendmaken van de resultaten van deze enquête dat SVP, gemeente en corporaties wakker worden “gekraaid”.
HV InterWhere heeft in Purmerend een enquête gehouden onder huurders die zijn aangesloten op het Warmtenet van De Stadsverwarming (SVP).
De uitkomsten:
 1. 42,7% staat positief tegenover de Stadsverwarming
 2. 53,8% heeft een negatief beeld van de SVP
 3. 40,5% van de respondenten die positief denken over de SVP wil dat o.a. de gemeente druk uitoefent op de SVP voor een prijsverlaging
 4. 53,3% van de negatieve stemmers vragen om eenzelfde actie als onder 3
      93,8% van de respondenten verlangt prijsverlaging
 5. 17,3% van hen die positief stemde zijn wel voor een meerkeuze beleid waardoor men kan wisselen van leverancier met een beter aanbod
 6. 49,6% van de “tegen” stemmers zien ook graag de mogelijkheid om van aanbieder te kunnen wisselen,
      67,5% wil eigen keuze kunnen bepalen
 7. 17,4% willen toch wel een andere vorm van verwarming dan de SVP als corporaties bv. overgaan tot renovaties of sloop/nieuwbouw
 8. 49,6% van de respondenten die een onprettig gevoel hebben bij de SVP willen uitdrukkelijk dat corporaties eerst denken aan het belang van de  huurders voordat er contracten worden verlengd of afgesloten met de SVP; dit houdt in, levenslang te hoge energie/woonlasten; onderzoek alternatieven.
  67,1% wensen een andere vorm van warmtelevering en zeker geen SVP (meer)
     De totale huurderwaardering voor de SVP komt uit op een 5,5
Ook hebben leden uit de “pilot Wheermolen Zuid” van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te geven dat zij, bij verwijdering van het aardgas, beslist niet een SVP aansluiting wensen omdat hun maandlasten dan gegarandeerd veel hoger zullen uitvallen.
Opmerkingen geënquêteerden
InterWhere stelde de geënquêteerden in de gelegenheid op de achterzijde van het enquêteformulier opmerkingen te plaatsen. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. Op elk formulier werd opmerkelijk veelvuldige vermeld dat de SVP veel te duur is, ook voor bewoners die veel afwezig zijn en/of zeer matig verwarmen.
Onderstaand enige reacties
 • klantonvriendelijke bejegening tijdens telefoongesprekken en onvoldoende oog voor de wensen en noden van de klant; arrogantie
 • klanten die veel te hoog aangeslagen worden omdat een vorige bewoner een groot verbruik kende; discussie is dan niet mogelijk “u moet betalen”! Een huurder wil zelfs nog steeds geld van de SVP terugontvangen vanwege foutieve aanslag. Jaarafrekening is onbegrijpelijk.
 • huurders van Intermaris die nu nog niet op de SVP zijn aangesloten en dat beslist in de toekomst ook niet willen. Pilot wijk: na renovatie gasverbruik minus 40%; met SVP gaan de kosten zeker stijgen!!
 • SVP wordt gezien als monopolist waardoor prijzen niet beïnvloedbaar zijn door concurrentie. Veel gehoord probleem.
 • de afleverset behoort bij de woning daarom zijn huur en onderhoud een vast onderdeel van de huurprijs (zoals bij CV installatie). Units 1x per 2 jaar in onderhoud en geen schema op de mail voor zelfonderzoek!! Vreemde constructie o.a. Jhr. Van Cittersplein; aanpassing te kostbaar.
 • alleenstaande met € 910 inkomen is van € 65 naar € 110 per maand gegaan. Rest haar voedselbank. Opmerkingen van gelijke strekking komen meer malen voor.
Een lange lijst van lachten over SVP.
De Huurders Vereniging doet hierbij een appel aan de gemeente Purmerend als de aandeelhouder, voor de SVP en voor de corporaties die hun huurders dienen te beschermen tegen:
 • een leverancier die jaren te hoge prijzen heeft gevraagd,
 • die afnemers niet met respect behandelt en
 • die een nagenoeg niet opzegbaar contract wil afsluiten.
Monopoliepositie

De SVP wordt door de Huurders Vereniging aangemerkt als monopolist en bedient als enige de gehele markt voor zijn product en heeft niet te maken met concurrentie.
Hierdoor is de consument afhankelijk van die ene aanbieder, dat is nadelig voor de consumenten die dan te hoge prijzen moeten betalen, zo besluit de Huurders Vereniging de resultaten van de enquête.

foto Stadspartij

Milieu artikelen