HomeNieuwsMilieuStadsverwarming Purmerend heeft meer geld nodig, stijging van de schuld daarom nodig

Stadsverwarming Purmerend heeft meer geld nodig, stijging van de schuld daarom nodig

Raadsvoorstel om schuld Stadsverwarming te laten stijgen van 104 miljoen naar 123 miljoen euro (red.)

Foto Stadspartij-BPP


De gemeente Purmerend is 100% aandeelhouder van Stadsverwarming Holding BV (SVP). SVP Holding heeft eind augustus 2023 een bedrag van € 104,1 miljoen langlopende schuld. Deze schuld is van de gemeente geleend (€ 8 miljoen, aflopend in 2023) of van een borgstelling (€ 96,1 miljoen) voorzien.

Voor SVP is voor de jaren 2020-2024 een leningplafond afgegeven van € 65 miljoen (raadsbesluit 1513241). In verband met het niet doorgaan van de bouw van de BWC2 en de technische problemen die in februari 2023 plaatsvonden bij de biowarmtecentrale van SVP heeft SVP op verzoek van de aandeelhouder de financieringsprognose herzien.

SVP heeft een nieuwe prognose aangeleverd waaruit de financieringsbehoefte en de bijbehorende investeringsdoelen blijken voor de periode juli 2023 tot en met juni 2026. Dit leningplafond bedraagt € 65 miljoen. Hiervan is € 46,2 miljoen bedoeld voor herfinanciering in verband met het moeten aflossen van reeds eerder aangetrokken leningen. En € 17,4 miljoen is voor (nieuwe) investeringen in het warmtenet en uitbreiding van het aantal aansluitingen.

De schuld van SVP zal de komende jaren naar verwachting relatief beperkt stijgen tot maximaal € 123 miljoen (€ 104 miljoen – 46 miljoen aflossingen + 65 miljoen nieuw aan te trekken leningen).

Het leningplafond wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Individuele leningen kunnen daarna door het college van een borgstelling worden voorzien als dit aan de orde is.

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen te hebben bij het leningplafond van SVP voor 2023-2026.

Vanavond 21 september wordt het raadsvoorstel voorgesproken in de raadscommissie Algemeen

Milieu artikelen